Metode med stor effekt

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

TOPI bygger på fagpersonalets individuelle vurdering samt en fælles vurdering, som strukturerer den fælles dialog om børnenes trivsel.

Når en vurdering i TOPI giver anledning til en bekymring, kan denne konkretiseres og nuanceres direkte i systemet. Er der behov for yderligere nuancering af bekymringen, er det muligt at koble redskabet Ressourcevurderingen på.

I Ressourcevurderingen beskrives ressourcer og bekymringer omkring barnet efter ICS-metodens struktur for gennemførsel af en § 50-udredning.

Simpel fremgangsmåde

TOPI er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole. TOPI er et simpelt og brugervenligt værktøj, som sikrer systematisk arbejde med den tidlige og forbyggende indsats.

To gange årligt vurderes og inddeles børnenes trivsel i:

  • Grøn - barn i trivsel
  • Gul - barn hvis trivsel giver anledning til bekymring
  • Rød - barn hvis trivsel giver anledning til stærk bekymring

Til hver position eksisterer definerede kriterier, som det enkelte barn betragtes fra ud. Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretager en individuel vurdering.

Dialog, opfølgning og handling

På baggrund af vurderingerne mødes fagpersonerne til en dialog om en endelig fælles vurdering af barnet. Til alle vurderinger er det muligt at knytte en kort kommentar som begrundelse for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk set både på individ-, område- og kommuneniveau.

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet 'Fokuspunkter og noter'. Det sikrer at al viden om det enkelte barn er samlet ét sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når bare kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om TOPI

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år i sundhedsplejen, på dagtilbud og i skole.

  • Udfyldes af: Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud eller skole.

  • Baggrund: TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Ressourcevurdering

Som et led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel er Ressourcevurderingen en mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Læs mere om Ressourcevurdering

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen. Kristine har et bredt kendskab til de væktøjer, der understøtter arbejdet med børn og unges trivsel.

Har du brug for hjælp?

Vores support sidder klar til at hjælpe dig med dine tekniske udfordringer. Du kan kontakte supporten ved at trykke HER, hvor du også finder vores "Ofte stillede spørgsmål", som hurtigt kan hjælpe dig videre.