Styrker samarbejdet på tværs

Tværs understøtter samarbejdet omkring elever, hvor der er behov for at inddrage eksterne samarbejdspartnere, for at støtte elevens trivsel, udvikling og læring. 

Med Tværsplatformen er det muligt, at:

 • Indhente samtykke fra forældremyndighedshaver
 • Invitere tværfaglige samarbejdspartnere ind til at bidrage til samarbejdet
 • Udarbejde fælles forståelse for barnets situation vha. SOS-metoden
 • Håndtere mødedagsordener, referater og aftaler
 • Dele relevant materiale med andre fagpersoner og forældre
 • Udarbejde handleplaner for ordblinde, elever med matematiske vanskeligheder og elever i specialklasser
 • Samle alle informationer om barnet ét sted

Understøtter planlægning af tværfaglige møder

Tværs indeholder en række elementer og funktioner, som kan anvendes samlet eller enkeltvis.

Med Tværs får I bl.a.:

 • Model til at opnå en fælles forståelsesramme ud fra SOS-modellen (Signs of Safety).
 • Mulighed for at håndtere møder med dagsorden, referater, aftaler mm.
 • Mulighed for at vedhæfte materialer og relevante dokumenter, således viden er samlet ét sted.
 • Mulighed for at generere en rapport med samlet information fra elevens forløb i Tværs. 

Fagpersonalet kan til hver en tid dele en rapport, som samler al information fra Tværsforløbet, med forældrene gennem Forældreportalen. Forældre kan tilgå Forældreportalen direkte fra AULA og via en besked i deres E-Boks. 

Billede fra Tværs-modulet

Deling af den nødvendige viden

Tværs er et selvstændigt modul i Hjernen&Hjertet, men spiller tæt sammen med følgende værktøjer; TOPI, Ressourceprofilen, Trivselslinealen, handleplaner og Forældreportalen.

Eksterne parter som ikke normalt har adgang til Hjernen&Hjertet og ikke er indeholdt i den kommunale AD (eks. SSP-repræsentanter, PPR eller bosteds-medarbejdere), kan tildeles brugernavn og password til login via Hjernen&Hjertets generelle loginside. Tofaktor login for disse personer kan ske ved SMS-verificering.

Når data om børn og unge indsamles og deles, er det vigtigt at have styr på GDPR. Er I i tvivl om hvordan i forholder jer til GDPR og persondataloven, så kan vores specialister hjælpe jer.

> Få rådgivning om persondataloven og GDPR

Fakta om modulet

Kort om Tværs

 • Formål: At understøtte og strukturere det tværfaglige samarbejde omkring eleven.

 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år på dagtilbud og i skole.

 • Udfyldes af: Fagpersonale og andre interessenter, som inviteres ind til tværsforløbet.

 • Baggrund: Udviklet efter et kommunalt ønske om at samle det tværfaglige samarbejdet omkring barnet ét sted, henholdsvis dem der har det pædagogfaglige ansvar eller er tæt på eleven i hverdagen, og i samarbejde med Esbjerg Kommune.

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Ressourcevurdering

Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud på skoleområde, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen.