Tidlig og forbyggende indsats

ADBB anvendes af en række kommuner i forbindelse med sundhedsplejens hjemmebesøg i familier. Her indgår ADBB-screeningen som led i sundhedsplejerskens faglige vurdering af barnets trivsel og sociale kontakt.

Erfaringer med redskabet viser, at ADBB bidrager til at kvalificere en faglig bekymring, fremmer kommunikation med forældrene samt styrker den fælles faglige viden og fælles sprog om det lille barns psykiske sundhed, tegn på social tilbagetrækning og mistrivsel.

Hjernen&Hjertet har etableret en integration til ADBB-metoden, som gør det muligt at trække og data direkte ind på barnet i Hjernen&Hjertet, således al relevant viden er tilgængeligt ét sted.

Simpel fremgangsmåde

Metoden anvendes af fagprofessionelle til observation og vurdering af vedvarende social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn i alderen 2-24 måneder.

Social tilbagetrækning hos spæd- og småbørn udgør en alvorlig risikofaktor for psykiske vanskeligheder senere i livet, herunder bl.a. sprog-, adfærds- og tilknytningsforstyrrelser.

ADBB undersøger barnets adfærd på otte områder:

 1. Ansigtsudtryk
 2. Øjenkontakt
 3. Generelt aktivitetsniveau
 4. Selvstimulerende bevægelser
 5. Vokaliseringer
 6. Reaktionstid ved stimulering
 7. Relation
 8. Evnen til at tiltrække og fastholde opmærksomhed

Dialog, opfølgning og handling

Giver data fra ADBB- metoden anledning til særlige opmærksomheder, kan indsatser og aftaler fastsættes og beskrives direkte i Hjernen&Hjertet under ”Fokuspunkter og noter”.

Viden om barnet vil således samles og være tilgængelig ét sted. Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem sundhedspleje, dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om ADBB

 • Formål: At konkretisere bekymringer for barnets udvikling og trivsel og effektivisere og forbedre kommunale processer mellem sundhedspleje og dagtilbud.

 • Målrettet: Børn fra 2-24 mdr.

 • Udfyldes af: Fagpersonale i sundhedsplejen.

 • Baggrund: Integrationen er udviklet i samarbejde med NOVAX, som er sundhedsplejens elektroniske journalsystem.

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Ressourcevurdering

Som led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel tilbyder Hjernen&Hjertet et målrettet værktøj, Ressourcevurderingen, hvor det er muligt at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

TOPI

TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Dialog

Som et led i institutionernes arbejde med forældreinddragelse tilbyder Hjernen&Hjertet værktøjet Dialog. Med Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Anne Dall

Senior Consultant

T: +45 5161 8012

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Anne Dall. Anne har igennem flere år beskæftiget sig med Hjernen&Hjertets værktøjer, der understøtter arbejdet med børn og unges trivsel.