Få svar på de relevante spørgsmål

Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” og består af en række spørgsmål, som er relevante i forhold til barnets overgang. Formålet er at få beskrevet relevant viden om barnets udvikling, læring og trivsel, som er aktuelt for modtagne tilbud.

Overgangsbeskrivelsen gør det muligt at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således de fagprofessionelle i det modtagende tilbud kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den eller de indsatser, der allerede er igangsat.

Grundlaget for den gode dialog

Overgangsbeskrivelsen kan danne grundlag for at støtte og udvikle barnet bedst mulig i dets overgange og videre færden.

Fagpersonalet udfylder overgangsbeskrivelsen, men det er også muligt at invitere forældre til at besvare og dermed åbne op for et fælles ståsted i den fremadrettede dialog.

Elektronisk overlevering

I forbindelse med barnets overgang fra tilbud til tilbud i kommunen kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud, når barnet er registreret i et nyt tilbud. For at materialerne overgår skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt.

Overlevering af Overgangsbeskrivelsen mellem sundhedspleje, dagtilbud og skole sker via Børneprofilen, som er en selvstændig rapport der samler alle barnets materialer. Børneprofilen kan både bruges i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument.

Fakta om modulet

Kort om Den gode overgang

  • Formål: At understøtte og styrke arbejde med barnets overgange.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

  • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre.

  • Baggrund: Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” (henvisning).

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

TOPI

TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Ressourcevurdering

Som led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel tilbyder Hjernen&Hjertet et målrettet værktøj, Ressourcevurderingen, hvor det er muligt at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.