Mere konkret og nuanceret dialog

Ressourcevurdering gør det overskueligt for dig, som er tæt på barnet i hverdagen, at nuancere og dokumentere en bekymring omkring et barns trivsel og udvikling. Formålet med Ressourcevurdering er at opnå viden om, hvilke forhold omkring barnet, der har betydning (dvs. er en ressource eller en udfordring) i forhold til dets trivsel og udvikling.

Ressourceprofilen kan anvendes i sundhedspleje, på dagtilbud og skole og giver mulighed for at beskrive konkrete bekymringer knyttet til det enkelte barn.

Ressourcer og bekymringer registreres på en struktureret måde, der følger systematikken i ICS, og som understøtter det socialpædagogiske arbejde ud fra SOS-metoden.

Understøtter tværfagligt samarbejde

Metoden gør det enkelt for dig som fagperson at beskrive din bekymring gennem det sprog, som anvendes:

 • Til tværfaglige møder

 • Som forberedelse af sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS

 • Som udgangspunkt for en § 50-undersøgelse

 • Til underretninger og visitationer til eksempelvis PPR, støttekorps eller lignende.

Profilen, som udarbejdes, kan understøtte samtalen i det tværfaglige samarbejde omkring barnet, men kan også benyttes som del af det interne arbejde med børn, som har brug for ekstra støtte. 

Holistisk tilgang til barnet

I Ressourcevurderingen vurderer fagpersonalet de ressourcer og bekymringer, som har betydning for barnets udvikling og trivsel indenfor temaerne:

 • Udvikling og adfærd
 • Fritidsforhold og venskab 
 • Læring
 • Sundhedsforhold 
 • Familieforhold og forældrerelationer

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at alt viden er samlet ét sted. Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

 
Fakta om modulet

Kort om Ressourcevurdering

 • Formål: At handle på og konkretisere bekymringer for barnets udvikling og trivsel samt at effektivisere og forbedre kommunale processer.

 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

 • Udfyldes af: Fagpersonale som omgås barnet i hverdagen.
 • Baggrund: Udviklet med udgangspunkt i Socialministeriets ICS-trekant, hvor 2 ud af 3 sider inddrages.

Læs mere om andre relvante moduler i Hjernen&Hjertet

TOPI

TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

ADBB-metoden

Hjernen&Hjertet har udviklet en integration til sundhedsplejens journalsystem NOVAX, som gør det muligt at koble sundhedsplejens resultater fra ADBB- metoden (Alarm Distress BaBy Scale) til barnet i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om ADBB-metoden

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen. Kristine har et bredt kendskab til Hjernen&Hjertets værktøjer, der understøtter arbejdet med børn og unges trivsel.