Girl on a swing

Metode med stor effekt

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren. TOPI bygger på fagpersonalets individuelle og fælles vurdering og strukturerer den fælles dialog om børnenes trivsel.

Når en vurdering i TOPI giver anledning til en bekymring, kan denne konkretiseres og nuanceres direkte i systemet. Er der behov for yderligere nuancering af bekymringen, er det muligt at koble redskabet Rambøll Ressourcevurderingen på.

I Ressourcevurderingen beskrives ressourcer og bekymringer omkring barnet efter ICS-metodens struktur for gennemførsel af en paragraf 50 udredning.

Simpel fremgangsmåde

TOPI er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole.

TOPI er et simpelt og brugervenligt værktøj, som sikrer systematisk arbejde med den tidlige og forebyggende indsats. To til tre gange årligt vurderes og inddeles alle børns trivsel i kategorierne grøn, gul eller rød:

  • Grøn - Barn i trivsel
  • Gul - Barn som vækker undren
  • Rød - Barn, som giver anledning til bekymring

Til hver position er der definerede kriterier, som barnet betragtes ud fra. Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretager en individuel vurdering.

Dialog, opfølgning og handling

På baggrund af vurderingerne mødes fagpersonerne til en dialog om en endelig fælles vurdering af barnet. Til alle vurderinger er det muligt at knytte en kort kommentar som begrundelse for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk set både på individ-, område- og kommuneniveau.

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet 'Fokuspunkter og noter'. Det sikrer, at al viden om det enkelte barn er samlet ét sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både imellem sundhedspleje, dagtilbud og skole, når bare kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.
Fakta om modulet

Kort om TOPI

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år i sundhedsplejen, på dagtilbud og skole.
  • Udfyldes af: Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud eller skole.

  • Baggrund: TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Ressourcevurdering

Som led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel tilbyder Hjernen&Hjertet et målrettet værktøj, Ressourcevurderingen, hvor det er muligt at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

ADBB-metoden

Hjernen&Hjertet har udviklet en integration til sundhedsplejens journalsystem NOVAX, som gør det muligt at koble sundhedsplejens resultater fra ADBB- metoden (Alarm Distress BaBy Scale) til barnet i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om ADBB-metoden

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Anne Dall

Senior Consultant

T: +45 5161 8012

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Anne Dall. Anne har igennem flere år beskæftiget sig med Hjernen&Hjertets værktøjer, der understøtter arbejdet med børn og unges trivsel.