Forvaltning

Få indsigt på alle niveauer af skole og dagtilbud

Effektive og praksisrettede løsninger

Sikker, hurtig og lettilgængelig indsigt er afgørende for forvaltningsarbejdet. Det får du med Hjernen&Hjertet, som hjælper forvaltningen med at skabe sammenhæng og kvalitet i den offentlige service på børne- og ungeområdet.

Hjernen&Hjertet forbedrer sammenhæng og kvalitet ved at:

 1. styrke den kommunale værdikæde, da det er fagpersonalets arbejde med værktøjerne, som skaber den relevante ledelsesinformation.
 2. levere løbende og relevant ledelsesinformation, som understøtter dagtilbudslovens og folkeskolelovens formål om at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Med afprøvede og sikre digitale løsninger bidrager Hjernen&Hjertet til at skabe kvalitet ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for løbende refleksion og dialog på alle niveauer.

Læs mere om vores moduler målrettet forvaltning

 • Kvalitetsplatform

  Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

 • Tilsyn

  Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

 • Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

  Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

 • Brugerundersøgelser

  Brugerundersøgelser understøtter de kommunale brugertilfredshedsundersøgelser, og Hjernen&Hjertets system gør det let at administrere og trække resultater på tværs af alle forvaltningsenheder.

 • Forældreportalen

  Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

 • Brugerstyring

  Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til håndtering af brugeradgange til systemet. På den måde er det muligt at sikre, at kun personer som skal have adgang Hjernen&Hjertet får adgang til data i systemet.

"Med Hjernen&Hjertet ønsker vi at skabe værdi i praksis med enkle og fleksible værktøjer, som understøtter det daglige arbejde for fagpersonalet i dagtilbud, skoler og ved forvaltningen."

Thomas Hagen Holten
Business Manager, Hjernen&Hjertet

Tilfredshed med digitale redskaber i dagtilbud

:

KL har foretaget en landsdækkende undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, som understreger deres potentiale til at arbejde reflekteret og systematisk med børns læring, udvikling og trivsel. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tiltro til, at de digitale redskaber kan bidrage til at styrke et sammenhængende arbejde med børns læring og udvikling samt forældresamarbejde og overgang fra dagtilbud til skole.

Indsatser mod skolefravær

:

Skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs læring og trivsel. Det gælder særligt for elever med langtidsfravær, hvor årsagen til fraværet ofte skal findes i komplekse problemstillinger. Forskningen peger på, at det er afgørende, at fravær ses som et resultat af elevens udfordringer og ikke som selve udfordringen. Med afsæt i erfaringer fra kommuner og skoler stiller denne artikel skarpt på, hvordan indsatsen mod fravær på skolen kan styrkes.

I Hjernen&Hjertet er det muligt at indhente og registrere fraværsdata direkte i systemet, så data kan ses i sammenhæng med elevens øvrige vurderinger fra Hjernen&Hjertet.

Behandling af persondata

:

De indsigter og den viden, der kan skabes via Hjernen&Hjertet, bliver ikke bedre end de informationer, der kommer ind i systemet. Derfor er det også afgørende at både børn, unge, forældre og fagpersoner, som leverer data til systemet, er trygge ved den behandling af persondata, som sker i Hjernen&Hjertet.

Hjernen&Hjertet bygger på en it-platform, som er sikret efter alle kunstens regler. Så data er i gode hænder hos Hjernen&Hjertet.

Men hvordan er det lige med jeres ansvar ift. persondata, GDPR og brugen af et it-system som Hjernen&Hjertet? Det kan du læse mere om ved at klikke på linket her:

Læs hvordan persondata skal behandles Behandling af persondata
happy father and daughter having fun with digital tablet on couch

Vil du vide mere?

 • Thomas Hagen Holten

  Director SI