Brugerstyring

Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til håndtering af brugeradgange til systemet. På den måde er det muligt at sikre, at kun personer som skal have adgang til Hjernen&Hjertet får adgang til data i systemet.

Brugerstyring på alle niveauer

:

Hjernen&Hjertet gør det let for det tilknyttede fagpersonale at få adgang til netop det data og de værktøjer, som er afgørende for arbejdet med børn og unges trivsel og udvikling i hverdagen. Gennem en række integrationsløsninger gør Hjernen&Hjertet det muligt at koble kommunens systemer over medarbejdere til Hjernen&Hjertet. Brugerens adgang og muligheder i systemet tilpasses og begrænses på baggrund af den enkelte brugertype, som således sikre styring og at der leves op til kravene om databeskyttelse.

Mange brugertyper - Mange løsninger

De forskellige brugertyper, der skal have adgang til at arbejder med Hjernen&Hjertet, har forskellige muligheder for at tilgå systemet. Du kan læse mere om de forskellige muligheder herunder.

Børn og Elever

Hjernen&Hjertet har integration til KMD-institution, IST-grunddata, Assemblé-grunddata, UNIlogin og CPR-registret. På den måde vedligeholdes viden løbende om barnets alder, bopæl, kontaktoplysninger, institutionstilhør og andre baggrundsoplysninger. Når en lærer eller pædagog tilgår systemet, er de enkelte børn og elever således tildelt tilhørsforhold i institutioner, skoler og klasser. Systemet har forskellige muligheder for at håndtere børn og elever uden tilknytning til en institution eller skole.

Forældre og Myndighedsindehavere

Det primære personale

Det er typisk børnenes pædagoger og lærere, eventuelt udvalgte forvaltningspersoner, der er primære aktører i systemet. Disse personers adgang til systemet kan styres manuelt eller automatisk via AD-integration eller via UNIlogin. Hertil vil det være muligt at tilknytte en ekstra sikkerhedsforanstaltning gennem 2-faktor login. Brugere, der er oprettet med AD-integration eller UNIlogin i Hjernen&Hjertet, vil have mulighed for at tilgå Hjernen&Hjertet direkte fra Aula via en genvejsknap, også kaldet en widget, som forvaltningen kan vælge at implementere i Aula uden omkostninger.

Kommunale fagpersoner

De kommunale fagpersoners adgang til systemet kan styres manuelt eller gennem AD-integration. Ved manuel oprettelse kan kommunen vælge at tilknytte 2-faktor login som ekstra sikkerhed.

Eksterne partnere

Eksterne partnere, som ikke er indeholdt i den kommunale AD (fx SSP-repræsentanter eller bosteds medarbejdere), kan tildeles brugernavn og adgangskode til login via Hjernen&Hjertets generelle loginside.  

Læs om andre relevante moduler til forvaltningen

 • Kvalitetsplatform

  Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

 • Tilsyn

  Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

 • Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

  Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Vil du vide mere?

 • Louise Kjær Petersen

  Senior Consultant