Læs mere om hvad vi tilbyder

Hjernen&Hjertet understøtter og kvalificerer arbejdet med udvikling og dokumentation på dagtilbud- og skoleområdet. 

Systemet kombinerer praksisrettede værktøjer til arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel med opsamling og præsentation af viden på en enkelt og operationel måde, målrettet sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, ledere og forvaltning.

Her kan du læse mere om persondata og integrationsmuligheder, Hjernen&Hjertets undervisningsmuligheder og netværksmøder, Hjernen&Hjertet brugerpanel samt holdet bag.

Du kan også blive klogere på, hvordan Hjernen&Hjertet målrettet arbejder med og understøtter flere af FN's Verdensmål.

Behandling af persondata

:

De indsigter og den viden, der kan skabes via Hjernen&Hjertet, bliver ikke bedre end de informationer, der kommer ind i systemet. Derfor er det også afgørende at både børn, unge, forældre og fagpersoner, som leverer data til systemet, er trygge ved den behandling af persondata, der sker i Hjernen&Hjertet.

Hjernen&Hjertet bygger på en it-platform, som er sikret efter alle kunstens regler. Så data er i gode hænder hos Hjernen&Hjertet.

Men hvordan er det lige med jeres ansvar i forhold til persondata, GDPR og brugen af et it-system som Hjernen&Hjertet? Bliv klogere her.

Læs hvordan persondata skal behandles Behandling af persondata
happy father and daughter having fun with digital tablet on couch

Effektivisér arbejdet med integrationer

:

Hjernen&Hjertet gør det nemt og sikkert at koble kommunernes egne it-systemer og udvalgte 3. parts systemers sammen med de løsninger, I benytter hos os. Det giver jer mere smidige og effektive arbejdsgange.

Samlet og sikkert

Integrationsløsningerne indhenter og samler data ét sted, og giver jer adgang til alt den relevante data i Hjernen&Hjertet.

Løsningerne er gennemprøvede og lever op til alle de krav, der er til sikkerhed på området.  

Undervisning i Hjernen&Hjertet

:

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

Netværksmøder og webinarer

Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere gratis netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet.

Holdet bag Hjernen&Hjertet

:

Hjernen&Hjertet udvikles konstant med input fra vores kunder og med fokus på at understøtte de kommunale kerneopgaver. Holdet bag Hjernen&Hjertet er blandt andet uddannet inden for pædagogik, psykologi, datalogi, økonomi og statskundskab.

Vores brede faglighed ser vi som en stor styrke i hverdagen og i arbejdet med at imødekomme de kommunale behov bedst muligt. Sammen gør vi hver dag vores bedste for at udvikle og drive en digital platform, der gør det nemmere og mere effektivt at levere kvalitet i dagtilbud og skole.

Dedikeret kontaktperson

Vores kunder får tilknyttet en dedikeret kontaktperson hos os, som er klar til at hjælpe jer med at opnå det fulde potentiale af Hjernen&Hjertet. Er du i tvivl om hvem, der er kontaktperson i din kommune, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hjernen&Hjertets Brugerpanel

:

Har du lyst til at bidrage til Hjernen&Hjertets fortsatte udvikling? Har du kendskab til Hjernen&Hjertets platform, og har du idéer eller forbedringsforslag? Så har du muligheden her.

Hjernen&Hjertet har oprettet et brugerpanel, hvor du har mulighed for at bidrage med erfaringer med brugen af Hjernen&Hjertet og komme med input og forslag til, hvordan systemet bedre kan understøtte jeres praksis, både hvad angår værktøjer, navigation og brugervenlighed. 

Som en del af brugerpanelet kan du blive kontaktet med henblik på at deltage i interviews, brugertests af nye funktioner og moduler samt indgå i dialog med os om rapporter og resultatvisninger.

Globale mål - Lokale løsninger

:

FN’s Verdensmål har stor bevågenhed hos Hjernen&Hjertet og hos Rambøll, som Hjernen&Hjertet er en del af. Målene skal løse globale udfordringer, men det sker kun med de rette lokale løsninger:

Mål #3: Sundhed og trivsel

I Hjernen&Hjertet kan fagpersoner på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og forvaltning samarbejde om at fremme børns sundhed og trivsel.

Mål #4: Kvalitetsuddannelse

Med Hjernen&Hjertets værktøjer til opkvalificering af kvaliteten i dagtilbud og skole understøtter vi, at alle får samme muligheder for læring og udvikling.

Mål #10: Mindre ulighed

Hos Hjernen&Hjertet går vi op i at styrke fællesskabet og integrationen af børn og unge. Vi skaber aktiviteter og indsatser, der mindsker ulighed på området.

Vil du vide mere?

  • Louise Kjær Petersen

    Consultant