Elbros ordlister

For at sikre tidlig identifikation af elever med risiko for afkodningsvanskeligheder tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra Elbros Ordlister, der er beregnet til undersøgelse af læsefærdigheder, f.eks. ved mistanke om ordblindhed.

Identifikation og arbejdsgang

:

Ordlisterne er lavet med sigte på en sammenligning af læsning af rigtige enkeltord og nonsens ord. Ordblinde er netop karakteriseret ved at være usikre læsere når det kommer til enkeltord, mens de ofte er relativt bedre til at læse sammenhængende tekst. Elbros Ordlister kan anvendes på elever fra 0-9 klasse.

Gennemførslen af Elbros Ordlister forgår som en fysisk test på papir, hvor elevens resultater efterfølgende indtastes i Hjernen&Hjertet. Herefter beregner systemet de relevante scorer herunder præcision, hastighed og kombineret. Hertil understøtter systemet en visualisering over normstudier, så fagpersonlet får de bedste betingelser for at tolke elevens resultat i sammenhæng med deres øvrige viden om eleven.

Et sikkert valg

Hjernen&Hjertet tilbyder en løsning, hvor data indtastes og opbevares sikkert i it-systemet Hjernen&Hjertet.

På den enkelte klasse vil der være mulighed for at indtaste klassens resultat af Elbros ordlister og opbevare resultaterne sikkert i Hjernen&Hjertet.

Udviklet i samarbejde med praktikere

:

Hjernen&Hjertets understøttelse af Elbros Ordlister er udviklet i samarbejde med praktikere, som bruger systemet i deres daglige arbejde.

Rapporteringen af resultaterne vil som standard blive afrapporteret på elev-, klasse- og skoleniveau i PDF-format, med resultatvisninger tilpasset behovet på de forskellige niveauer.

Selve testmaterialet såsom vejledninger, ordlister og standarder findes på: Center for Læseforskning og vil ikke ligge tilgængeligt i Hjernen&Hjertet.

Kort om Elbros Ordlister

:
 • Formål: Ordlisterne er beregnet til individuel undersøgelse af læsefærdigheder, fx ved mistanke om ordblindhed (dysleksi)
 • Målrettet: Elever fra 1. klasse til voksne
 • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen
 • Baggrund: Udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Undersøgelsen blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere om andre relevante moduler til skole

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

 • Forløbsbygger

  Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

 • Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

  Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Vil du vide mere?

 • Kasper Quorp Kristensen

  Consultant