Risikotest for ordblindhed

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Risikotest for ordblindhed direkte i Hjernen&Hjertet.

Identifikation og arbejdsgang

:

Risikotest for ordblindhed er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Risikotest for ordblindhed kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Risikotest for ordblindhed er udviklet til brug af læsevejledere.

I dag kan skolerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside downloade testmaterialer, og et Excel-ark til indtastning af elevens resultater. Arket beregner herefter, hvorvidt den pågældende elev er i risikozonen for ordblindhed. Materialet er understøttet i Hjernen&Hjertet, og gør det let, at få et overblik og identificere børn i risikogruppen.

Et sikkert valg

Hjernen&Hjertet tilbyder en løsning, hvor data indtastes og opbevares sikkert i it-systemet Hjernen&Hjertet.

På den enkelte klasse vil der være mulighed for at indtaste klassens resultat af Risikotesten for ordblindhed, uanset om den gennemføres i slutningen af 0. klasse, midten af 1. klasse eller slutningen af 1. klasse.

Samarbejde med ministeriet

:

Selve testmaterialet forefindes fortsat kun hos BUVM. Ønsker skolen adgang til testen, skal BUVM kontaktes. Det kan gøres på ordblinderisikotest@uvm.dk.

Kort om Risikotest for ordblindhed

:
 • Formål: At identificere børn i risikozonen for at udvikle ordblindhed så tidligt som muligt.
 • Målrettet: Børn i alderen 6-8 år.
 • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen.
 • Baggrund: Udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Undersøgelsen blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Læs mere om andre relevante moduler til skole

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

 • SprogTrappen

  Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Vil du vide mere?

 • Frederik Smedegaard

  Consultant