|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagtilbud

Hjernen&Hjertet – Dagtilbud er Rambølls ambitiøse bud på, hvordan kommuner kan skabe sammenhæng og effektivitet i arbejdet med kvalitet på dagtilbudsområdet. Hjernen&Hjertet følger op på alle de vigtigste parametre for at sikre den gode kvalitet, ved at understøtte og automatisere en lang række af de aktiviteter og processer, som skal danne grundlag for den løbende refleksion og dialog på alle niveauer.

 
 
Hjernen&Hjertet – Dagtilbud består af en række moduler, som kan benyttes hver for sig eller som en samlet model for kommunens arbejde med og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Modulerne er:
  • Rambøll Dokumentation (Kvalitetsrapporter)
  • Rambøll Pædagogiske Læreplaner
  • Rambøll Dialog
  • Rambøll Tidlig Opsporing og Indsats (TOPI)
  • Rambøll Alsidig Udvikling
  • Rambøll Sprog
  • Rambøll Pædagogisk Idræt
  • Rambøll Motorik
  • Rambøll Brugerundersøgelser

Modulerne kan sættes sammen på forskellig vis, så den samlede pakke passer til kommunens specifikke ønsker og behov.

DOKUMENTATION
Rambøll Dokumentation sikrer, at kommunerne dokumenterer kvaliteten og udviklingen efter gældende lovgivning på dagtilbudsområdet. Rambøll Dokumentation skaber sammenhæng og bidrager med smarte og effektive arbejdsprocesser i arbejdet med kvalitet og dialog på dagtilbudsområdet.

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER
”Mastergruppens entydige anbefaling er at skærpe sammenhængen mellem læreplansarbejdet og viden om børnenes trivsel, læring og udvikling. Rambølls værktøj til arbejde med læreplaner skaber tæt sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens behov for støtte og stimulering.”

DIALOG
I arbejdet med barnets læring, udvikling og trivsel er aktiv inddragelse af forældrene vigtig. Dialogmodulet understøtter forældresamtalerne mellem pædagoger og forældre, ved at tage udgangspunkt i viden om barnets læring, trivsel, udvikling, sundhed og relationer. 

TIDLIG OPSPORING OG INDSATS (TOPI)
Tidlig indsats i forhold til udsatte børn har en positiv effekt både menneskeligt, samfundsmæssigt og økonomisk. Rambøll TOPI systematiserer trivselsvurderinger af alle børn i dagtilbud på en nem og tidseffektiv måde. TOPI-vurderingen sikrer en målrettet og koordineret indsats, der kan hjælpe til at opspore børn i begyndende mistrivsel op til 1½ år tidligere end ellers. TOPI arbejder desuden tæt sammen med Rambølls trivsels- og opsporingsværktøj på skoleområdet – Rambøll Sundhed og Trivsel.

ALSIDIG UDVIKLING
En god overgang mellem dagtilbud og skole har stor betydning for elevernes udvikling, læring og trivsel i indskolingen. Med Rambøll Alsidig Udvikling understøttes barnets overgang med udgangspunkt i dets robusthed og forandringsparathed. Modulet hjælper endvidere pædagoger og lærere med at sammensætte grupper, hold eller klasser samt planlægge aktiviteter og læringsforløb.

SPROGVURDERING
Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere og give udtryk for egne behov, følelser og holdninger. Rambøll Sprog er et værktøj, der gør det intuitivt og brugervenligt at udarbejde og arbejde med sprogvurderinger og børnenes sproglige udvikling i dagtilbud og i skole.

PÆDAGOGISK IDRÆT
Rambøll Pædagogisk Idræt er et it-værktøj, som understøtter det pædagogiske arbejde i certificerede idrætsinstitutioner ved VIA University College og Danmarks Idrætsforbund. Værktøjet er udviklet i samarbejde med VIA University College og er en aktiv del af certificeringen.

MOTORIK
Forskning viser en klar sammenhæng mellem børns koncentration og læring, og deres motoriske udvikling og fysiske aktivitets- og bevægelsesniveau. Med Rambøll Motorik kan I arbejde struktureret med børns bevægelse og motoriske evner.

BRUGERUNDERSØGELSER
Offentlige organisationer er ofte i en situation, hvor brugernes ris eller ros kun kommer til udtryk i personlig kommunikation eller konkrete klager, der ikke oparbejdes systematisk i organisationen. Når generelle tendenser i holdninger, forventninger og ønsker hos brugergruppen som helhed ønskes afdækket, er brugerundersøgelser et uundværligt redskab, da det stiller skarpt på lige netop disse områder. På den måde gøres det muligt at give de gode erfaringer videre og samtidig sætte ind, der hvor kvaliteten bør forbedres.

 

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll