Hjernen&Hjertet - Dagtilbud:

Få et fælles sprog til arbejdet med trivsel

Hjernen&Hjertet - Dagtilbud:

Opfølgning der sikrer kvaliteten i dagtilbuddet

Hjernen&Hjertet - Dagtilbud:

Gør det nemt at leve op til krav om dokumentation

Læs mere om vores moduler til Hjernen&Hjertet Dagtilbud

Hjernen&Hjertet består af en række moduler, der kan benyttes hver for sig eller som en samlet model for kommunens arbejde med dokumentation og udvikling af kvalitet i dagtilbud. Læs mere om de forskellige moduler ved at klikke på dem herunder.

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Sprogvurdering

Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Læs mere om Sprogvurdering

SprogTrappen

Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Læs mere om SprogTrappen

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik
Se flere

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Ressourcevurdering

Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

Den gode overgang

Som led i kommunernes arbejde med Dagtilbudslovens skærpede krav om arbejdet med barnets overgang mellem dagtilbud og skole, tilbydes værktøjet Overgangsbeskrivelse, som understøtter overgangen og samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre.

Læs mere om Den gode overgang

Tværs

Tværsplatformen understøtter det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Med Tværs er det muligt at samle al information og materiale fra forskellige interessenter ét og samme sted og således skabe en koordineret indsats omkring barnets situation.

Læs mere om Tværs

Pædagogisk Idræt

Pædagogisk Idræt er et it-værktøj, som understøtter det pædagogiske arbejde med planlægning af idrætsforløb i certificerede idrætsinstitutioner ved VIA University College og Danmarks Idrætsforbund.

Læs mere om Pædagogisk Idræt

Tilfredshed med digitale redskaber i dagtilbud

KL har foretaget en landsdækkende undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, som understreger deres potentiale til at arbejde reflekteret og systematisk med børns læring, udvikling og trivsel. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tiltro til, at de digitale redskaber kan bidrage til at styrke et sammenhængende arbejde med børns læring og udvikling samt forældresamarbejde og overgang fra dagtilbud til skole.

Er du er nysgerrig på konklusionerne af rapporten, kan du læse en kort artikel her samt finde link til undersøgelsen.

> Læs mere her 

 
Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Løsninger tilpasset jeres behov

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige muduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.
Møte i Oslo

Undervisning og gratis netværksmøder

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

> Læs mere om undervisningsmulighederne her

Gratis netværksmøder
Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere GRATIS netværksmøder, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet. 

> Se mere om de kommende netværksmøder

Line Keiding Petersen

Business Manager

T: +45 51 61 79 09

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbud, er du meget velkommen til at kontakte Line Keiding Pedersen. Line har gennem flere år arbejdet med Hjernen&Hjertet og kender systemet indgående.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Ring eller skriv til Line og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.