Alsidig Udvikling

Et skift i et barns liv kan være både udviklende og berigende, men også forbundet med usikkerhed og utryghed.
Alsidig Udvikling er et redskab til at sætte fokus på den gode overgang. Modulet understøtter det pædagogiske arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling og består af seks centrale kompetenceområder. 

Fokus på en alsidig udvikling

:

Alsidig Udvikling er Hjernen&Hjertets modul til arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Med inspiration fra Jan Tønnesvangs teori om kvalificeret selvbestemmelse stiller Alsidig Udvikling skarpt på de kompetencer, der er centrale for, at barnet kan deltage i hverdagsfælleskaber, indgå i sociale relationer og være til stede i sig selv på en god måde.

Værktøjet skaber et fælles sprog på tværs af dagtilbud og skole omkring barnets alsidige udvikling.

Ensartet struktur på tværs af tilbud

Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det oprindelige overgangsmodul, der er en it-understøttet udgave af FKO-værktøjet ”Farvel og Goddag”.

Værktøjet er udviklet med særlig fokus på at hjælpe de fagprofessionelle til en sammenhængende, struktureret og tidseffektiv vurdering af alle børn på tværs af dagtilbud og skole.

Refleksion via visualiseringer

:

Barnets og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf som både giver overblik og dokumenterer udviklingen over tid. Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem det pædagogisk lege- og læringsmiljø og de kompetencer og udviklingsmuligheder, der kan observeres i børnegruppen.

Som understøttelse til den videre indsats er det i Hjernen&Hjertet muligt at fastsætte og beskrive aftaler, lave interne noter og udarbejde en struktureret overgangsbeskrivelse. Systemet tilbyder automatisk advisering for opfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole.

Kort om Alsidig Udvikling

:
 • Målrettet: Børn og unge i alderen: 0-18 år
 • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre
 • Formål: At sætte fokus på den gode overgang i arbejdet med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling.
 • Baggrund: Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det oprindelige overgangsmodul, der er en udgave af FKO-værktøjet ”Farvel og Goddag”.

"Værktøjet Dialog hjælper os til en mere jævnbyrdig samtale med forældrene, fordi de typisk har besvaret skemaet om barnet sammen"

Pædagog
Gentofte Kommune

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

 • Pædagogiske Læreplaner

  Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Closeup of colorful color pencil stationery
 • Motorik

  Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

 • Forløbsbygger

  Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Vil du vide mere?

 • Christina Hoff

  Konsulent