Fokus på en alsidig udvikling

Alsidig Udvikling er Hjernen&Hjertets modul til arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Med inspiration fra Jan Tønnesvangs teori om kvalificeret selvbestemmelse stiller Alsidig Udvikling skarpt på de kompetencer, der er centrale for, at barnet kan deltage i hverdagsfælleskaber, indgå i sociale relationer og være til stede i sig selv på en god måde.

Værktøjet skaber et fælles sprog på tværs af dagtilbud og skole omkring barnets alsidige udvikling.

Ensartet struktur på tværs af tilbud

Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det oprindelige overgangsmodul, der er en it-understøttet udgave af FKO-værktøjet ”Farvel og Goddag”.

Værktøjet er udviklet med særlig fokus på at hjælpe de fagprofessionelle til en sammenhængende, struktureret og tidseffektiv vurdering af alle børn på tværs af dagtilbud og skole. 

Refleksion via visualiseringer

Barnets og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf som både giver overblik og dokumenterer udviklingen over tid. Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem det pædagogisk lege- og læringsmiljø og de kompetencer og udviklingsmuligheder, der kan observeres i børnegruppen.

Som understøttelse til den videre indsats er det i Hjernen&Hjertet muligt at fastsætte og beskrive aftaler, lave interne noter og udarbejde en struktureret overgangsbeskrivelse. Systemet tilbyder automatisk advisering for opfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole.

 
Fakta om modulet

Kort om Alsidig Udvikling

  • Målrettet: Børn og unge i alderen: 0-18 år

  • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre

  • Formål: At sætte fokus på den gode overgang i arbejdet med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling.

  • Baggrund: Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det oprindelige overgangsmodul, der er en udgave af FKO-værktøjet ”Farvel og Goddag”.
 

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.