Barnets perspektiv

Det gode børnemiljø

Børnene kender de gode lege, de ved hvem de gerne vil lege med og hvor det er bedst at lege. Et indblik i børnenes oplevelse af sted og rum kan ofte udfordre de voksnes forståelse af, hvad der er et godt børnemiljø.

Det er udfordringer, som vi kan tage op i arbejdet med at udvikle og skabe stærke børnemiljøer, der både modsvarer børnenes behov og de voksnes forventninger om udvikling, læring og dannelse.

Et talende spørgeskema

Det er oplagt at inddrage børnene og indsamle væsentlige indsigter med udgangspunkt i deres oplevelser, med det formål at se på hverdagen i netop jeres dagtilbud på nye måder. Personalegruppen får herved en unik mulighed for at blive klogere på egen praksis.

Til at indsamle viden om læringsmiljøet tilbyder Hjernen&Hjertet et talende og interaktivt spørgeskema, som er målrettet de ældste børn i dagtilbuddet (4-6-årige). En animeret hund Spørge Børge guider barnet igennem spørgsmålene. Han stiller først barnet tre øvelsesspørgsmål og herefter 13 spørgsmål omhandlende trivsel, venskab og leg, medbestemmelse samt omsorg og støtte fra de voksne.

Skemaet udfyldes via tablet, som børnene ofte kender og er fortrolige med. Barnet kan enten udfylde spørgsmålene selv, med mulighed for hjælp fra en voksen i nærheden, eller du som fagperson kan sidde sammen med barnet og støtte efter behov.

Fakta om modulet

Kort om Barnets perspektiv

  • Formål: et pædagogisk værktøj til at indsamle viden om læringsmiljøet i dagtilbud med udgangspunkt i børneperspektivet

  • Målrettet: Børn i alderen 4 til 6 år i dagtilbud

  • Udfyldes af: Barnet selv

  • Tidsforbrug: 10-12 minutter

  • Baggrund: Udviklet i samarbejde med fagpersonale og Oslo Kommune, som en del af en større trivselsundersøgelse blandt børn i dagtilbud og indskolingen, og er pilottestet i fem dagtilbud

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbudsområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.