Forskellige farver kridt

Målrettet de seks læreplanstemaer

Med Rambøll Forløbsbygger får dagtilbuddene mulighed for at arbejde systematisk samt dokumentere børnenes konkrete udvikling vurderet op mod læreplanens seks læringsmål.

Forløbsbyggeren støtter de pædagogiske medarbejdere i at tilpasse forløb og læringsmål til det enkelte barn og børnegruppens kompetencer. Samtidig gør systemet det let og overskueligt at udpege børn med samme kompetencer og udfordringer indenfor de seks læreplanstemaer og tilrettelægge forløb.

Desuden understøtter modulet arbejdet med at udforme og beskrive pædagogiske forløb og formidle form og indhold til børn, forældre og kolleger.

Opfølgning på kompetenceudvikling

Forløbsbyggeren spiller tæt sammen med dialogmodulet og giver mulighed for løbende at følge op på børnenes kompetenceudvikling. Resultater fra børnenes dialogvurderinger trækkes direkte ind i Forløbsbyggeren og hjælper personalet med at sammensætte børnegrupper på baggrund af kompetencer på de seks læreplanstemaer.

Forløbsbyggeren giver fleksibel adgang til at kigge på udvalgte børnegruppens samlede kompetenceprofil. Systemet hjælper med analyse og overblik over styrker og udfordringer som grundlag for tilrettelæggelse af et specifikt forløb.

Hurtig og effektiv evaluering

Det pædagogiske forløb kan løbende og fleksibelt justeres, og det er muligt hurtigt og intuitivt at vurdere børnenes udbytte samt evaluere forløbet. Forløbsrapporten indeholder en opsamling af forløbet og viser derudover progression over børnegruppens udvikling. Forløbet kan udskrives som en forløbsplan og er velegnet til at hænge op i dagtilbuddet, som information og dokumentation for det løbende arbejde.

På baggrund af arbejdet med Forløbsbyggeren er det muligt at formulere udviklingsplaner for børnegrupper, stuer og institutionen.

Data fra forløbsbyggeren opsamles automatisk og kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af kommunale forvaltningsdokumenter.

Fakta om modulet

Kort om Forløbsbygger

  • Formål: At strukturere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med at etablere læringsforløb med udgangspunkt i børnegruppens kompetencer.
  • Målrettet: Det pædagogiske personale i dagtilbud.
  • Udfyldes af: Fagpersonalet.
  • Baggrund: Forløbsbyggeren er udviklet med udgangspunkt i resultater og erfaringer fra Børne- og Socialministeriets udviklingsprogram ”Fremtidens dagtilbud” (2017)

Læs mere om andre moduler i Hjernen&Hjertet Dagtilbud

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

Sprogvurdering

Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Læs mere om Sprogvurdering

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbudsområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.