|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det strukturerede læreplansarbejde

Mastergruppens entydige anbefaling er at skærpe sammenhængen mellem læreplansarbejdet og viden om børnenes trivsel, læring og udvikling. Rambølls værktøj til arbejde med læreplaner skaber en tæt sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens behov for støtte og stimulering.

 
 

Det er afgørende for udviklingen af kvaliteten af den pædagogiske praksis, at det pædagogiske personale og ledelse løbende dokumenterer og evaluerer sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring og udvikling. (Citat: Mastergruppen for en styrket pædagogisk læreplan, juni 2016)

Læs Mastergruppens rapport her

Rambøll har med udgangspunkt i mastergruppens anbefalinger udviklet en model som binder formulering og arbejde med den pædagogiske læreplan tæt sammen med viden om børnegruppens aktuelle kompetencer, dagtilbuddets læringsmiljø og det konkrete pædagogiske arbejde.

Modellen binder følgende fire elementer sammen i det pædagogiske arbejde:

  • Den pædagogiske læreplan og årsplan
  • Kortlægning af børnegruppens kompetenceprofil
  • Understøttelsen af det pædagogiske arbejde i forløb, der er målrettet de seks læreplanstemaer
  • Evaluering af institutionens pædagogiske grundlag gennem Lege- og læringsmiljøvurderingen

Figur 1: Elementerne i Rambølls model til arbejdet med den pædagogiske praksis


Rambøll har oversat mastergruppens procesmodel til en it-understøttet arbejdsgang i Hjernen&Hjertet, hvor det konkrete pædagogiske arbejde kobles direkte sammen med den pædagogiske læreplan.

Figur 2: Procesbeskrivelse

Hver af de enkelte aktiviteter er tænkt sammen, så det pædagogiske personale oplever sammenhæng og mening med de enkelte elementer.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll