Boy crawling on up the stairs

Sprogudvikling i hverdagskontekster

SprogTrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at styrke fagpersonalets evner til at understøtte optimal udvikling og læring hos både et- og tosprogede børn mellem 0 og 3 ½ år.

SprogTrappen ser på sammenhængen mellem barnets udvikling af færdigheder og anvendelse af disse i samspil med omgivelserne. Det er summen af barnets samspilserfaringer med omgivelserne og ikke alderen i sig selv, der driver barnets udvikling.

SprogTrappen er ikke en test eller en udredningsmetode, men et sprogpædagogisk observationsredskab, der gør det muligt løbende at følge og støtte barnets udvikling og opdage eventuelle udfordringer tidligt. Indplaceringen af barnet sker på baggrund af observationer og indgående kendskab til barnet i hverdagskontekster.

Udviklingszoner frem for alder

SprogTrappen fokuserer ikke alene på barnets formelle sprog (fx ordforråd), men sætter fokus på flere udviklingsområder, som ifølge nyere forskning (Thomsen, P. 2017) gensidigt påvirker hinanden og som har afgørende betydning for børns sprogudvikling.

Redskabet kan udpege specifikke områder, hvor barnet mangler erfaring, og med denne viden kan det daglige arbejde med barnets sprogudvikling målrettes.

Overblik over udvikling

Systemet gør det let at følge barnets udvikling over tid og målrette og formulere indsatser. 

Resultaterne fra SprogTrappen samles i en rapport for det enkelte barn og på dagtilbud-, område- og kommuneniveau.

Systemet tilbyder automatisk advisering om opfølgning og evaluering. Det understøtter også elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt. 

 
Fakta om modulet

Fakta om SprogTrappen

  • Formål: At understøtte fagpersonalets arbejde med de yngste børns sproglige udvikling og kvalificere det pædagogiske arbejde.

  • Målrettet: Børn i alderen 0 til 3½ år.

  • Udfyldes af: Fagpersonalet med indgående kendskab til barnet.

  • Baggrund: SprogTrappen tager udgangspunkt i Pia Thomsens forskning i børns tidlige sprogudvikling og er udviklet i samarbejde mellem sprogforsker Pia Thomsen og Hjernen&Hjertet.

Sprogklar og Professionshøjskolen Absalon underviser i SprogTrappen. Læs mere om Hjernen&Hjertets samarbejdspartnere her.

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Sprogvurdering

Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Læs mere om Sprogvurdering

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Malene K. Andersen

Konsulent

T: +45 5161 1527

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbudsområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene. Malene har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.