|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprogtrappen

Flere kommuner oplever et behov for en mere systematisk og målrettet indsats i hverdagen i forhold til de mindste børns sprogudvikling. Med Rambøll Sprogtrappen bliver det muligt at understøtte fagpersonalet i systematisk at følge og støtte det 0-3årige barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen. Og når barnets udvikling følges systematisk og løbende bliver det muligt at opdage eventuelle udfordringer tidligt. 

 
 

Sprogtrappen bygger på en Bio-Psyko-Social læringsforståelse, hvor barnets sprogtilegnelse ses som en kompleks proces forankret i det sociale og relationelle samspil med omgivelserne. Sprogtrappen bygger således på en indsatsforståelse, hvor den voksnes responsivitet i samspillet ses som den afgørende virkningsmekanisme og udviklingsdriver.

 

Udgangspunktet for arbejdet med børns tidlige sprogudvikling, via Sprogtrappen, er forskningsbaseret viden om, hvilke udviklingstrin børn typisk gennemløber. Arbejdet med Sprogtrappen understøtter således fagpersonalet i systematisk at følge og støtte det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen. Når barnets udvikling følges systematisk og løbende bliver det muligt at opdage eventuelle udfordringer tidligt.

 

Metoden understøtter følgende elementer i arbejdet med børns sprogudvikling:

 

 • Forebyggelse gennem systematisk dokumentation af tidlig (sprog)udvikling.
 • At skabe et (sprog)pædagogisk understøttende og lærerigt miljø på seks områder, der samlet bidrager til sprogudvikling.
 • Mulighed for at følge barnets sproglige udvikling over tid.
 • Identifikation af børn i sprogvanskeligheder med angivelse af indsatsområder og zonen for nærmeste udvikling.

DE SEKS UDVIKLINGSTRIN

Sprogtrappen består af seks udviklingstrin som repræsenterer den udvikling, som børn typisk gennemløber i perioden 0 til 3,6 år. De seks udviklingstrin demonstrer barnets makro-progression, dvs. barnets bevægelse fra ét trin til et andet. Hvert udviklingstrin spænder over en periode på 6-8 måneder, hvilket giver plads til individuel variation for det enkelte barn.

 

Udviklingstrin:

 

 • Udforskeren (typisk 0-7 mdr.)
 • Kommunikatøren (typisk 8-14 mdr.)
 • Førsteordsbrugeren (typisk 15–21 mdr.)
 • Sammensætteren (typisk 22-28 mdr.)
 • Treplus sætningsbrugeren (typisk 29-34 mdr.)
 • Komplekssætningsbrugeren (typisk 35 mdr.+)

SPROGLIGE UDVIKLINGSZONER

På tværs af de seks udviklingstrin findes de seks udviklingszoner med tilhørende pejlemærker.

Pejlemærkerne beskriver måden, hvorpå barnet typisk kommunikerer med omverdenen. De beskriver bl.a. også hvilken legeudvikling, socialudvikling og udvikling af gestik og øjenkontakt vi typisk kan forvente.  At pege, lege eller indgå i sociale relationer bidrager altså substantielt til barnets sprogudvikling. Omvendt kan udfordringer på disse områder også spænde ben for barnets sproglige udvikling.

 

Bemærk at pejlemærkerne ikke er læringsmål eller aldersmilepæle for, ”hvad de voksne skal undervise barnet i” (e.g. teaching for the test), For at et barn skal have mulighed for at udvikle et alderssvarende sprog, skal han/hun have erfaringer, deltagelses- og medskabelseserfaringer inden for følgende seks udviklingszoner:

 

 • Formelt sprog
 • Funktionelt sprog
 • Legeudvikling
 • Fælles opmærksomhed og pegegestik
 • Kognition
 • Relationer og socialt samspil

Det er summen af de seks udviklingszoner, der udgør barnets trinplacering, ikke alene barnets formelle sprog (fx ordforråd).

 

I hver af udviklingszonerne scores barnets mestringsniveau fra 1 – 4 for at dokumentere mikro-progression dvs. barnets progression indenfor det enkelte trin. Dette er typisk relevant i forhold til børn, hvor fagpersonalet i hverdagen har en særlig opmærksomhed eller er bekymrede for barnets udvikling. 

 

Mestringsskalaen for mikro-progression er:

 

 • Kan ikke endnu
 • Kan med hjælp
 • Kan næsten selv
 • Kan

TEGN PÅ LÆRING

Mellem hvert udviklingstrin findes en række Tegn på Læring, som er tegn på, at barnet tager tilløb til det næste udviklingstrin.

 

Tegn på Læring har to formål. For det første giver fraværet af Tegn på læring fagpersonalet en tidlig indikation af, at barnet er gået i stå i sin sproglige udvikling. For det andet har Tegn på Læring til formål at give input til, hvilken sproglig støtte og indsats, det enkelte barn kunne drage fordel af fremadrettet.

 

Rambøll Sprogtrappen er et fantastisk værktøj til arbejdet med børns sproglige udvikling, da det understøtter fagpersonalet i at identificere barnets udviklingstrin (trinplacering), nærmeste (sproglige) udviklingszone og herigennem synliggør, hvor barnet er på vej hen i sin udvikling. Systemet gør det samtidig let at følge barnets udvikling over tid og gør det muligt at arbejde både med det enkelte barn samt mindre eller større børnegrupper.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll