SprogTrappen

Med SprogTrappen får I som kommune mulighed for at understøtte en mere systematisk og målrettet indsats for de 0-3-årige børns sproglige udvikling.
SprogTrappen er udviklet i samarbejde med sprogforsker Pia Thomsen. Formålet er at understøtte fagpersonalet i at identificere det enkelte barn og børnegruppens nærmeste sproglige udviklingszone og målrette den pædagogiske indsats og læringsmiljøet herefter.

En tidlig sproglig indsats

:

SprogTrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at understøtte fagpersonalets arbejde med børns tidlige sprogudvikling ved systematisk at følge det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen.

SprogTrappen er udviklet til børn fra 0- 3,6-årige børn og tilbyder muligheder for løbende at følge og støtte barnets udvikling.

Sprogudvikling i hverdagskontekster

SprogTrappen fokuserer på sammenhængen mellem barnets udvikling af færdigheder og anvendelse af disse i samspil med omgivelserne. Det er summen af barnets samspilserfaringer med omgivelserne og ikke alderen i sig selv, der driver barnets udvikling.

SprogTrappen er ikke en test eller en udredningsmetode, men et sprogpædagogisk observationsredskab, der gør det muligt løbende at følge og støtte barnets udvikling og opdage eventuelle udfordringer tidligt. Indplaceringen af barnet sker på baggrund af observationer og indgående kendskab til barnet i hverdagskontekster.

Overblik over udvikling

:

Systemet gør det let at følge barnets udvikling over tid og målrette og formulere indsatser.

Resultaterne fra SprogTrappen samles i en rapport for det enkelte barn og på dagtilbud-, område- og kommuneniveau.

Systemet tilbyder automatisk advisering om opfølgning og evaluering. Det understøtter også elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Udviklingszoner

:

SprogTrappen fokuserer ikke alene på barnets formelle sprog (fx ordforråd), men sætter fokus på flere udviklingsområder, som ifølge nyere forskning (Pia Thomsen, 2017) gensidigt påvirker hinanden og som har afgørende betydning for børns sprogudvikling.

Redskabet kan udpege specifikke områder, hvor barnet kan have udfordringer, og med denne viden kan det daglige arbejde med barnets sprogudvikling målrettes og understøttes.

Kort om SprogTrappen

:
 • Formål: At understøtte fagpersonalets arbejde med de yngste børns sproglige udvikling og kvalificere det pædagogiske arbejde.
 • Målrettet: Børn i alderen 0 til 3½ år.
 • Udfyldes af: Fagpersonalet med indgående kendskab til barnet.
 • Baggrund: SprogTrappen tager udgangspunkt i Pia Thomsens forskning i børns tidlige sprogudvikling og er udviklet i et samarbejde mellem sprogforsker Pia Thomsen og Hjernen&Hjertet.
 • Arbejdsgang: Først foretages der en trinplacering ud for hver udviklingszone, hvorefter der foretages en mere præcis vurdering af barnets mestringsniveau for hver af udviklingszonerne for at identificere barnets zone for nærmeste udvikling.

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

 • Motorik

  Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

 • TOPI

  Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Vil du vide mere?

 • Christina Hoff

  Konsulent