Sammenhængende materiale

Modulet Sprogvurdering giver fagpersonalet på dagtilbud og i børnehaveklasse et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, som grundlag for at understøtte barnets sprogtilegnelse og målrette systematiske pædagogiske indsatser.

Materialet kan anvendes til de 2-årige, i alle aldersgrupper i børnehaven samt i børnehaveklassen. Sprogvurdering er ét sammenhængende materiale, hvor flere deltests går igen på tværs af aldersgrupper, hvilket gør det muligt at følge op på indsatsens effekt indenfor udvalgte områder.

Sprogvurdering 3-6 er afprøvet på cirka 13.000 børn og normeret på et repræsentativt udsnit på godt 11.000 børn i alderen 2 år og 10 måneder til 6 år og 9 måneder.

 

Færdigheder afdækkes

Med Sprogvurdering afdækkes børnenes talesproglige og før-skriftlige som er vigtige for barnets sproglige udvikling, trivsel og for barnets læring i skolen.

For talesproglige kompetencer indgår følgende deltest:  

  • Sprogforståelse, Ordforråd, Kommunikative strategier

For før-skriftlige kompetencer indgår følgende deltest:

  • Rim, Opmærksomhed på skrift, Bogstavkendskab, Opdeling af ord, Forlyd. 
 

Simpel fremgangsmåde medmulighed for systematisk opfølgning

Sprogvurderingen gennemføres som en individuel test i dagtilbuddet. I børnehaveklassen kan sprogvurderingen både gennemføres som en individuel test og som klassetest.

Som understøttelse til videre indsats er det i Hjernen&Hjertet muligt at fastsætte og beskrive aftaler og mål gennem værktøjet ”Fokuspunkter, noter og overgangsbeskrivelse”. Systemet tilbyder automatisk advisering for opfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til både ét- og tosprogede børn

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes til både ét og tosprogede børn, men man skal være opmærksom på, at materialet kun vurderer det tosprogede barns dansksproglige færdigheder. 

Det tosprogede barn skal have et minimum af dansksproglige kompetencer, for at barnet kan sprogvurderes. Som tommelfingerregel skal barnet have været i Danmark i mindst 6-12 måneder, før det er meningsfuldt at gennemføre sprogvurderingen. 

De tosprogede børn er i den særlige situation, at de lærer to sprog på samme tid. Derfor er deres dansksproglige udvikling gennemsnitligt set ofte langsommere end hos jævnaldrende étsprogede børn, og det skal man tage højde for i fortolkningen af resultaterne.

Hvis det tosprogede barns tilegnelse af dansk giver anledning til bekymring, er der i tilknytning til Sprogvurdering 3-6 udarbejdet et spørgeskema om barnets modersmålstilegnelse, som skal udfyldes i samarbejde med barnets forældre. Det kan være med til at afdække, om barnet er forsinket i sin tilegnelse af dansk, eller om barnet har mere generelle sproglige udfordringer. Spørgeskemaet er et supplement til sprogvurderingen og indgår ikke i udregningen af resultatet af sprogvurderingen.

Fakta om modulet

Kort om Sprogvurdering

  • Formål: At understøtte alle børn i at tilegne sig sproglige kompetencer og sætte tidligt ind med målrettede sprogindsatser for de børn, som viser tegn på forsinket sproglig udvikling.

  • Målrettet: Børn i alderen: 2-6 år.

  • Udfyldes af: Fagpersoner i dagtilbud og skole.

  • Baggrund: Sprogvurderingen er udviklet for Børne-og Socialministeriet af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter.
  • Arbejdsgang: Sprogvurderingen gennemføres som en individuel test i dagtilbuddet. I børnehaveklassen kan sprogvurderingen både gennemføres som en individuel test og som klassetest.

Læs mere om andre moduler i Hjernen&Hjertet Dagtilbud

SprogTrappen

Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Læs mere om SprogTrappen

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Christina Hoff

Konsulent

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til Sprogvurdering eller dagtilbudsområdet generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene K. Andersen. Malene har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.

Har du brug for hjælp?

Vores support sidder klar til at hjælpe dig med dine tekniske udfordringer.

Vi sidder klar ved telefon og mail på alle hverdage fra kl. 8.30 til kl. 16.00

Tlf.: 5161 7943

Mail: hjernenhjertet@ramboll.com