Tværs

Tværsplatformen er en samarbejdsplatform, der understøtter det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Med Tværsplatformen er det muligt at samle al relevant information og materiale fra forskellige interessenter (fagpersonale, eksterne samarbejdspartnere og forældre) ét og samme sted og således skabe en koordineret indsats omkring barnets situation.

Styrker samarbejder på tværs

:

Platformen Tværs er et redskab, der understøtter samarbejdet omkring børn, hvor der er behov for at inddrage eksterne samarbejdspartnere, for at støtte barnets udvikling og trivsel.

Med Tværs-modulet er det muligt, at:

 • Indhente samtykke fra forældremyndighedshaver
 • Invitere tværfaglige samarbejdspartnere ind i systemet
 • Udarbejde fælles forståelse for barnets situation vha. af SOS-metoden
 • Håndtere mødedagsordener, referater og aftaler
 • Dele relevant materiale med andre fagpersoner og forældre
 • Udarbejde handleplaner/fokuspunkter
 • Samle alle informationer om barnet ét sted

Understøtter planlægning af tværfaglige møder

Tværs indeholder en række elementer og funktioner, som kan anvendes samlet eller enkeltvis.

Med Tværs får I bl.a.:

 • Model til at opnå en fælles forståelsesramme ud fra SOS-modellen (Signs of Safety)
 • Mulighed for at håndtere møder med dagsorden, referater, aftaler mm.
 • Mulighed for at vedhæfte materialer og relevante dokumenter
 • Mulighed for at generere en rapport, med samlet information fra barnets tværsforløb.

Deling af den nødvendige viden

:

Tværs er et selvstændigt modul i Hjernen&Hjertet. Tværs kan som Hjernen&Hjertets øvrige moduler benyttes som et selvstændigt værktøj, men spiller tæt sammen med følgende værktøjer; TOPI, Ressourceprofilen, Fokuspunkter og Forældreportalen. Det gør det nemt at samle viden, men nok så vigtigt, gør Tværs det også enkelt at dele viden.

Eksterne parter som ikke normalt har adgang til Hjernen&Hjertet og ikke er indeholdt i den kommunale AD (eks. SSP-repræsentanter, bedsteforældre eller bosteds-medarbejdere), kan tildeles brugernavn og password til login via Hjernen&Hjertets generelle loginside. Tofaktor login for disse personer kan ske ved SMS-verificering.

Når data om børn og unge indsamles og deles, er det vigtigt at have styr på GDPR. Er I i tvivl om hvordan i forholder jer til GDPR og persondataloven, så kan vores specialister hjælpe jer.

Kort om Tværs

:
 • Formål: At understøtte og strukturere det tværfaglige samarbejde omkring barnet.
 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år på dagtilbud og i skole.
 • Udfyldes af: Fagpersonale og andre interessenter, som inviteres ind til tværsmødet. 
 • Baggrund: Udviklet efter et kommunalt ønske om at samle det tværfaglige samarbejdet omkring barnet ét sted og i samarbejde med Esbjerg Kommune.

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

 • TOPI

  Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

 • Forældreportalen

  Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

 • Ressourcevurdering

  Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

  child pulling his tongue out and playing

Vil du vide mere?

 • Line Keiding Petersen

  Business Manager