Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Få indsigt på alle niveauer af skole og dagtilbud

Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Træf beslutninger med data og faglig refleksion

Hjernen&Hjertet - Forvaltning:

Få data der understøtter arbejdet med trivsel

 

Effektive og praksisrettede løsninger

Sikker, hurtig og lettilgængelig indsigt er afgørende for forvaltningsarbejdet. Det får du med Hjernen&Hjertet, som hjælper forvaltningen med at skabe sammenhæng og kvalitet i den offentlige service på børne- og ungeområdet.

Hjernen&Hjertet forbedrer sammenhæng og kvalitet ved at:

  1. styrke den kommunale værdikæde, da det er fagpersonalets arbejde med værktøjerne, som skaber den relevante ledelsesinformation.

  2. levere løbende og relevant ledelsesinformation, som understøtter dagtilbudslovens og folkeskolelovens formål om at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Med afprøvede og sikre digitale løsninger bidrager Hjernen&Hjertet til at skabe kvalitet ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for løbende refleksion og dialog på alle niveauer.

Læs mere om vores moduler målrettet forvaltning

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV)

Med Rambøll LLMV er det muligt at understøtter et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om Lege- og læringsmiljøvurdering

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelser understøtter de kommunale brugertilfredshedsundersøgelser, og Hjernen&Hjertets system gør det let at administrere og trække resultater på tværs af alle forvaltningsenheder.

Læs mere om Brugerundersøgelser

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Brugerstyring

Hjernen&Hjertet har en omfattende brugerstyring og administrationsflade, som er enkel, intuitiv og brugervenlig. Det gør det nemt for kommunen at oprette, justere eller fjerne brugere.

Læs mere om Brugerstyring
 

Behandling af Persondata

De indsigter og den viden, der kan skabes via Hjernen&Hjertet, bliver ikke bedre end de informationer, der kommer ind i systemet. Derfor er det også afgørende at både børn, unge, forældre og fagpersoner, som leverer data til systemet, er trygge ved den behandling af persondata, som sker i Hjernen&Hjertet.

Hjernen&Hjertet bygger på en it-platform, som er sikret efter alle kunstens regler. Så data er i gode hænder hos Hjernen&Hjertet.

Men hvordan er det lige med jeres ansvar ift. persondata, GDPR og brugen af et it-system som Hjernen&Hjertet? Det kan du læse mere om ved at klikke på linket her:

> Læs hvordan persondata skal behandles

Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Løsninger tilpasset jeres behov

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige muduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.

92 kommuner kan ikke tage fejl

Hjernen&Hjertet er en samlet it-platform, hvor både sundhedspleje, dagtilbud, skole og forvaltning sammen kan skabe et solidt vidensgrundlag om børnenes trivsel, læring og udvikling.

Viden opbygges gennem fagpersoners brug af systemets forskellige moduler, og forældre kan inddrages efter ønske. 

Læs mere om hvad Hjernen&Hjertet kan tilbyde til:

Eller læs mere om Hjernen&Hjertet her.

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Ring eller skriv til Thomas og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.