Brugerstyring på alle niveauer

Hjernen&Hjertet gør det let for det tilknyttede fagpersonale at få adgang til netop det data og de værktøjer, som er afgørende for arbejdet med børn og unges trivsel og udvikling i hverdagen. Gennem en række integrationsløsninger gør Hjernen&Hjertet det muligt at koble kommunens systemer over medarbejdere til Hjernen&Hjertet. Brugerens adgang og muligheder i systemet tilpasses og begrænses på baggrund af den enkelte brugertype, som således sikre styring og at der leves op til kravene om databeskyttelse. 

> Læs mere om sikkerhed og håndtering af brugere

Mange brugertyper - Mange løsninger

De forskellige brugertyper, der skal have adgang til at arbejder med Hjernen&Hjertet, har forskellige muligheder for at tilgå systemet. Du kan læse mere om de forskellige muligheder herunder.

Børn og Elever

Hjernen&Hjertet har integration til KMD-institution, IST-grunddata, Assemblé-grunddata, UNIlogin og CPR-registret. På den måde vedligeholdes viden løbende om barnets alder, bopæl, kontaktoplysninger, institutionstilhør og andre baggrundsoplysninger. Når en lærer eller pædagog tilgår systemet, er de enkelte børn og elever således tildelt tilhørsforhold i institutioner, skoler og klasser. Systemet har forskellige muligheder for at håndtere børn og elever uden tilknytning til en institution eller skole.

Forældre og Myndighedsindehavere

Forældre og myndighedsindehavere kan tilgå spørgeskemaer og rapporter på deres barn, som den tilknyttede institution eller skole deler med dem på forksellig vis. Forældre kan modtage et link til spørgeskemaer og rapporter på deres e-mailadresse eller over e-boks. Ved kommunens tilkøb af Forældreportalen, vil det være muligt for forældre at tilgå spørgeskemaer, rapporter og materialer omkring deres barn/børn ét samlet sted. Forældreportalen kan tilgås via en genvejsknap fra Aula, også kaldet en widget, som forvaltningen kan vælge at implementere uden omkostninger. 

> Læs mere om widgets til Forældreportalen

Det primære personale

Det er typisk børnenes pædagoger og lærere, eventuelt udvalgte forvaltningspersoner, der er primære aktører i systemet. Disse personers adgang til systemet kan styres manuelt eller automatisk via AD-integration eller via UNIlogin. Hertil vil det være muligt at tilknytte en ekstra sikkerhedsforanstaltning gennem 2-faktor login. Brugere, der er oprettet med AD-integration eller UNIlogin i Hjernen&Hjertet, vil have mulighed for at tilgå Hjernen&Hjertet direkte fra Aula via en genvejsknap, også kaldet en widget, som forvaltningen kan vælge at implementere i Aula uden omkostninger. 

> Læs mere om mulighederne med Hjernen&Hjertets widgets

Kommunale fagpersoner

De kommunale fagpersoners adgang til systemet kan styres manuelt eller gennem AD-integration. Ved manuel oprettelse kan kommunen vælge at tilknytte 2-faktor login som ekstra sikkerhed. 

Eksterne partnere

Eksterne partnere, som ikke er indeholdt i den kommunale AD (fx SSP-repræsentanter eller bosteds medarbejdere), kan tildeles brugernavn og adgangskode til login via Hjernen&Hjertets generelle loginside.  

 

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om PLV

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Brugerstyring eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen. Louise har indgående kendskab til integrationer og de tekniske muligheder på de enkelte moduler.