Brugeradministration på alle niveauer

Hjernen&Hjertets administrationsflade gør det let for alle brugerne at finde enkelte børn og unge. I administrationsdelen kan brugeren få overblik og igangsætte forskellige handlinger.

De forskellige brugergrupper har forskellige muligheder i systemet. Som administrator er det muligt at uploade vejledninger og andre materialer til systemets åbne informationsportal.

Hjernen&Hjertet har integration til UNI-Login. Det betyder, at de kommunale medarbejdere kan logge på Hjernen&Hjertet med autentifikation via UNI-Login. Der arbejdes lige nu på en fuld integration på brugersiden. Når den er på plads, kan brugerne automatisk kan oprettes i Hjernen&Hjertet, hvis de er registreret i UNI-Login.

> Læs mere om Hjernen&Hjertets integrationsmuligheder 

Mange brugertyper - Mange løsninger

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder, der findes i forbindelse med de mange brugergrupper, der har adgang til og arbejder med Hjernen&Hjertet.

Børn og Unge

Hjernen&Hjertet har integration til KMD-institution, IST-grunddata, Assemblé-grunddata, Uni-login og CPR-registret. På den måde vedligeholdes løbende viden om alder, bopæl, kontaktoplysninger, institutionstilhør og andre baggrundsoplysninger. Når en lærer eller pædagog tilgår systemet, er de enkelte børn og unge således tildelt de institutioner, skoler og klasser, som børnene tilhører. Systemet har forskellige muligheder for at håndtere børn og unge uden tilknytning til en institution/uddannelse. 

Forældre og Myndighedshavere

Forældremyndighedsindehavere kan tilgå systemet på forskellig vis. På dagtilbudsområdet indeholder Hjernen&Hjertet integration til en række Intraløsninger. På skoleområdet kan indlægges link i Forældreintra (senere ”AULA”). Unge, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse, tilgår systemet via UNI-Login. Unge og forældre udenfor institution tilgår systemet via link tilsendt i E-boks. 

Det primære personale

Det er typisk børnenes/de unges pædagoger og lærere, eventuelt udvalgte forvaltningspersoner, der er primære aktører i systemet. Disse personers adgang til systemet kan styres manuelt eller automatisk gennem integration til det kommunale Active Directory (AD). Det primære personale vil typisk være dem, som i systemet initierer og beskriver de udfordringer og problemer, et konkret barn/ung står overfor (Dialogejer).

Kommunale fagpersoner

De kommunale fagpersoners adgang til systemet kan styres manuelt eller gennem integration til den kommunale AD. Når kommunale fagpersoner uden en særlig tildelt rolle i Hjernen&Hjertet gives adgang, opnår disse personer kun adgang til netop det materiale, som forældremyndighedshaver eller forvaltningen har givet tilladelse til, at disse personer kan til tilgå.

Eksterne partnere

Eksterne partnere, som ikke er indeholdt i den kommunale AD (eks. SSP-repræsentanter eller bostedsmedarbejdere), kan tildeles brugernavn og password til login via Hjernen&Hjertets generelle loginside.

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV)

Med Rambøll LLMV er det muligt at understøtter et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om Lege- og læringsmiljøvurdering

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Brugerstyring eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen. Louise har indgående kendskab til integrationer og de tekniske muligheder på de enkelte moduler.