Kvalificere forældresamarbejdet

EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR) øger kravene til håndtering af persondata i it-systemer som Hjernen&Hjertet. Det gælder kravene til information og forældrenes ret til indsigt – og ikke mindst rettigheder i forbindelse med afgivelse og tilbagekaldelse af samtykke. Forældreportalen gør det både let, sikkert og smidigt for fagpersonalet at overholde de nye regler i samarbejdet med forældrene.

Portalen understøtter, på en simpel og sikker måde, deling af information, vurderinger og materiale på det enkelte barn, så fagpersonalet sparer tid, og forældrene får et overblik over den information, de giver tilladelse til at videregive i barnets overgange.

Tilgængelighed for forældre

Når der er foretaget en vurdering, eller der på anden vis er dannet en rapport i Hjernen&Hjertet, kan fagpersonalet med et enkelt klik gøre materialet tilgængeligt i Forældreportalen. Forældreportalen er tilmed bundet op på serviceplatformen i forhold til forældremyndighed.

Håndtering af samtykke

Forældreportalen understøtter desuden elektronisk indhentning af samtykke. Hvis fagpersonalet ønsker at indhente samtykke til overdragelse af materiale i og imellem dagtilbud og skole, kræver det blot en enkel markering i Hjernen&Hjertet. Herefter anmodes forældrene om samtykke.

Så snart forældrene har markeret samtykke i Forældreportalen, frigives eller tilbageholdes det ønskede materiale i det modtagende dagtilbud/skole.

Portalen kan integreres med andre systemer, herunder journaliseringssystemer som Acadré, SBSYS, KMD SAG/NOVA m.fl. Det gør det muligt at etablere automatisk journalisering af materialer. På den måde sparer de pædagogiske ledere tid og sikrer, at journaliseringspligten overholdes. Forældreportalen er også forberedt til integration med AULA.

Fakta om modulet

Kort om Forældreportalen

  • Formål: At understøtte sikker deling af materialer mellem fagpersonale og forældrene, lette arbejdet med indhentning og samtykkeregistrering samt sikre automatisk journalisering.

  • Målrettet: Forældre til børn i sundhedspleje, dagtilbud og skole.

  • Anvendes af: Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud og skole.

  • Baggrund: Forældreportalen er udviklet i samarbejde med Esbjerg Kommune i lyset af en øget efterspørgsel af forældreinvolvering. Kommunernes dagtilbud og skoler er desuden forpligtet til, i samarbejde med forældrene, at sikre det enkelte barns trivsel, læring, overgange og dannelse jf. dagtilbudsloven §7, stk. 2 og 5 samt folkeskoleloven §1, stk. 1 og 3.
 

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om PLV

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Forældreportalen eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen. Louise har indgående kendskab til integrationer og de tekniske muligheder på de enkelte moduler.