Kvalitetsplatform

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.
Platformen giver mulighed for både at trække allerede definerede rapportskabeloner, bl.a. til understøttelse af de lovpligtige kvalitetsrapporter på skoleområdet, men også for at tilpasse analyserne til lokale behov.

Grundlaget for datainformeret ledelse

:

Kvalitetsplatformen understøtter det kommunale arbejde med at bedrive valid datainformeret ledelse på hhv. kommunalt- og skole-/dagtilbudsniveau.

Platformen understøtter lederens og forvaltningens muligheder for nemt og fleksibelt at sammensætte analyserne til specifikke behov, så oplevede tendenser eller udfordringer kan undersøges nærmere.

Platformen er særligt værdiskabende, da mange forskellige datakilder samles, kvalitetssikres og gøres tilgængelige ét sted. Det gælder bl.a. data fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus, data fra Hjernen&Hjertets øvrige moduler eller integrationer såsom Hogrefes skriftsproglige og matematiske prøver.

Understøtter praksis

For at understøtte samarbejdet og en undersøgende faglig dialog mellem forvaltningen og de decentrale ledelser kan rapporter let dannes og deles mellem niveauerne.

Skabeloner for afholdelsen af læringsdialoger samt udviklingsplaner kan laves og trækkes direkte i systemet, så indsatsområder fastholdes til kommende udviklingssamtaler.

Fleksibel og effektiv databehandling

:

Kvalitetsplatformen giver yderligere mulighed for at lave kvalitetsrapporter på skole- og dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten opsamler relevante resultater fra centrale datavarehuse og præsenteres i en rapportbygger, hvor rapporterne kan tilpasses individuelt.

Med kvalitetsrapporter i Kvalitetsplatformen kan der med få klik dannes rapporter for det kommunale skole- og dagtilbudsvæsen som helhed samt for hver enkelt skole eller dagtilbud separat.

På den måde kan Kvalitetsplatformen levere værdi til både det politiske og det lokale ledelsesniveau og samtidig spare forvaltningen for en masse tung databearbejdning.

Kort om Kvalitetsplatform

:
 • Formål: At understøtte kommunens ambition om at levere solid datainformeret ledelse til udvikling af kvaliteten på skole- og dagtilbudsområdet samt gøre det nemt at levere kvalitetsrapporter for kommunen som helhed samt for de enkelte dagtilbud og skoler.
 • Målrettet: Den kommunale forvaltning og dagtilbuds- og skoleledere.
 • Udfyldes af: Den kommunale forvaltning og dagtilbuds- og skoleledere.
 • Baggrund: Kvalitetsplatformen er udviklet på baggrund af Hjernen&Hjertets erfaringer med over 20 kommuners forskellige processer for at arbejde dynamisk med data og lave lovpligtige kvalitetsrapporter på skoleområdet jf. folkeskoleloven §40a og dagtilbudslovens krav til dokumentation jf. dagtilbudslovens §3a, stk. 5.

Læs om andre relevante moduler til forvaltningen

 • Tilsyn

  Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

 • Forældreportalen

  Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

 • Brugerstyring

  Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til håndtering af brugeradgange til systemet. På den måde er det muligt at sikre, at kun personer som skal have adgang Hjernen&Hjertet får adgang til data i systemet.

Vil du vide mere?

 • Frederik Smedegaard

  Consultant