Girl giving water to a garden

Bedre pædagogisk praksis

Et godt lege- og læringsmiljø forudsætter fagligt kompetent og empatisk personale og ledelse, der har blik for, hvordan pædagogiske praksis kan og bør organiseres og tilrettelægges. Målet er, at børnene får de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Mastergruppens (2016) anbefalinger om, at alle dagtilbud bør arbejde systematisk med evaluering og udvikling af det pædagogiske miljø, danner grundlag for Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV).

LLMV er et fagligt refleksionsværktøj til at afdække det pædagogiske lege- og læringsmiljø i dagtilbuddene. Værktøjet giver et stærkt grundlag for refleksion over dagtilbuddenes praksis og danner et konkret afsæt for, hvor dagtilbuddene har sine styrker, og hvor der kan være behov for ekstra fokus.

Fleksibilitet i sammensætning

LLMV er bygget som en fleksibel model, der giver mulighed for at sammensætte og gennemføre en kommunal måling med udgangspunkt i netop de spørgsmål, som er relevant for den enkelte kommune. 

Nem inddragelse af alle interessenter

Medarbejdere og observatører (fx ledere, kolleger eller tilsynsførende), forældre og ældre børn kan indgå i LLMV. Vurderingen kan foretages som en selvstændig aktivitet eller indgå som en del af det pædagogiske tilsyn.

I forbindelse med tilsyn kan den tilsynsførende vælge hvilke resultater fra LLMV, der skal medtages som datagrundlag for tilsynssamtalen.

Resultaterne fra LLMV opgøres på dagtilbud-, område-, og kommuneniveau, og rapporter trækkes let i systemet. På baggrund af resultaterne fra LLMV er det muligt at definere konkrete handlinger og aftaler direkte i systemet. Resultaterne overføres automatisk til de kommunale kvalitetsrapporter.

Fakta om modulet

Kort om LLMV

  • Formål: At understøtte det strukturerede arbejde med en 360 graders måling til udvikling af det pædagogiske miljø.

  • Målrettet: Personale og ledelse i dagtilbud, forældre, ældste børn og eksterne observatører.

  • Udfyldes af: Ledelse og fagpersonale mens forældre samt ældste børn og eksterne observatører kan indgå efter ønske.

  • Baggrund: LLMV er en videreudvikling af Odense Kommunes læringsmiljøvurdering til dagtilbud fra 2012, som har udgangspunkt i bl.a. UCNs ECERS-model og KLs Temperaturmåling. På baggrund af praksiserfaringer fra 18 kommuner og Mastergruppens anbefalinger har Hjernen&Hjertet udviklet nærværende model.

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.