Girl giving water to a garden

Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen

Rambølls Pædagogiske læringsmiljøvurdering (PLV) tager afsæt i det lovpligtige arbejde med læreplanen og er en udvidelse til det dokumentations- og evalueringsarbejde, der allerede foregår i dagtilbuddet.

Den styrkede pædagogiske læreplan er retningsgivende for, hvilke muligheder læringsmiljøet skal tilbyde børn og tager afsæt i et bredt læringssyn med udgangspunkt i de seks læreplanstemaer og et fælles pædagogisk grundlag. 

PLV’en er et fagligt refleksionsværktøj til at afdække det pædagogiske lege- og læringsmiljø i dagtilbuddene. Værktøjet giver et stærkt grundlag for refleksion over dagtilbuddenes praksis og danner et konkret afsæt for, hvor dagtilbuddene har sine styrker, og hvor der kan være behov for ekstra fokus.

Fleksibilitet i sammensætning

PLV’en består af nogle overordnede trivsel og tilfredshedsspørgsmål og herefter følgende 3 hovedtematikker: Det pædagogiske grundlag, De seks læreplanstemaer og Faglig ledelse. 

Den bygger på en fleksibel model, der giver mulighed for at sammensætte og indsamle viden med udgangspunkt i netop de temaer som er relevant for den enkelte kommune. 

Nem inddragelse af alle interessenter

Forskellige respondenter kan inddrages, herunder ledere, medarbejdere og observatører og derudover kan forældre og ældste børn inddrages på områder, hvor deres svar er meningsgivende. Vurderingen kan foretages som en selvstændig aktivitet eller indgå som en del af det pædagogiske tilsyn.

Resultaterne fra PLV opgøres på dagtilbud-, område-, og kommuneniveau og rapporter trækkes let ind i systemet. På baggrund af resultaterne og refleksioner fra PLV’en er det muligt at definere konkrete handlinger og aftaler direkte i systemet. 

Fakta om modulet

Kort om PLV

  • Formål: At understøtte og strukturere arbejdet med det pædagogiske miljø med et 360 graders perspektiv.

  • Målrettet: Ledere, medarbejdere og eventuelt observatører og kan suppleres med forældrenes og børnenes perspektiv.

  • Udfyldes af: Ledelse og fagpersonale mens eksterne observatører kan indgå efter ønske.

  • Baggrund: I 2021 har Rambøll foretaget en grundlæggende omlægning af LLMV, med efterfølgende relancering under navnet «Pædagogisk Læringsmiljøvurdering» (PLV).  I forbindelse med revisionen er indholdet i vurderingen ført helt tæt op mod Den Styrkede Læreplans tematikker. Redskabets spørgsmål tager udgangspunkt i EVA's refleksionsspørgsmål fra «Redskab til selvevaluering» fra 2019 og Ministeriets Læreplansskabelon fra juni 2020.

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers, som kender systemet indgående.