Systematisk tilgang til kvalitet

Flere kommuner oplever et behov for en mere systematisk og målrettet indsats i arbejdet med udvikling af kvalitet af dagtilbud. En sikring og udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene sker bl.a. gennem kommunernes forpligtelse til at føre tilsyn (EVA). Tilsynet er lovpligtigt, men metoden hvorpå det struktureres og systematiseres er valgfri. 

Hjernen&Hjertets tilsynsmodel understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn, dialogen mellem leder og personale og mellem ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med at forbedre kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Værktøjet er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte kommunens indsatsområder og giver mulighed for automatisk afrapportering på enhed-, områder og kommuneniveau.

Fleksibilitet for den enkelte kommune

Kommunen opsætter rammerne for tilsynet ved at vælge mellem en række af tematikker. Spørgsmålene i spørgsmålspakkerne handler til dels om rammebetingelser og resultater fra øvrige moduler i Hjernen&Hjertet.

Der er bl.a. mulighed for at reflektere over det pædagogiske lege- og læringsmiljø, børns læring og udvikling i henhold til de styrkede læreplanstemaer, den tidlige opsporing mv., såfremt der er gennemført vurderinger i relation til dette. Derudover er det muligt at tilføje op til 5 kommunespecifikke spørgsmål.

Tilsynet aktiveres af forvaltningen ved valg af de tilsynselementer og enheder, som er genstand for den konkrete tilsynsrunde.

Fra overblik til handling

Dagtilbudslederne bliver via Hjernen&Hjertet præsenteret for en række resultater, udsagn og rammebeskrivelser, som de skal forholde sig til. På baggrund af deres besvarelse og underliggende resultater trækkes en ”statusrapport”, som danner udgangspunkt for det efterfølgende besøg i dagtilbuddet.

Den tilsynsførende har mulighed for at knytte kommentarer til de elementer, som er behandlet i tilsynsrunden og herefter dannes en færdig tilsynsrapport.
I tillæg til forvaltningens generelle kommentarer i rapporten er det muligt at oprette konkrete dialog- og handlingsplaner for fremadrettede indsatser, fokus og udvikling.

Tilsynskonceptet spiller tæt sammen med Lege- og læringsmiljøvurdering.

Fakta om modulet

Kort om Tilsyn

  • Formål: At understøtte kommunens arbejde med gennemførsel af det lovpligtige tilsyn med dagtilbud ud fra lovgivningens krav til indhold og på baggrund af resultater fra Hjernen&Hjertet.

  • Målrettet: Den kommunale forvaltning og ledelsen i dagtilbuddene.

  • Udfyldes af: Den kommunale tilsynsførende og ledelsen i dagtilbud.

  • Baggrund: Tilsynsmodellen er udarbejdet i samarbejde med en række kommuner. Den er blevet skabt som følge af dagtilbudslovens forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale og private tilbud jf. dagtilbudsloven §5, stk. 1 og 2 samt §78, stk. 2.

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Lege- og læringsmiljøvurdering (LLMV)

Med Rambøll LLMV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om Lege- og læringsmiljøvurdering

Brugerstyring

Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til håndtering af brugeradgange til systemet. På den måde er det muligt at sikre, at kun personer som skal have adgang Hjernen&Hjertet får adgang til data i systemet.

Læs mere om Brugerstyring

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til forvaltning, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.