10 år i børnenes tjeneste

September måned 2022 markerer, at Hjernen&Hjertet i 10 år har understøttet fagpersoners arbejde med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

For ti års siden fik Rambøll en bunden opgave fra Finansministeriet. Formålet var at it-understøtte en række pædagogiske redskaber og bidrage med faktabaseret viden om kvaliteten på dagtilbudsområdet.

Projektet gav ideen til et system, der kunne understøtte det pædagogiske arbejde i dagtilbud og som samtidig genererede viden om kvaliteten på tværs af institutioner i den enkelte kommune. Det blev startskuddet til Hjernen&Hjertet.

Thomas Hagen Holten er manden, der tog initiativ til Hjernen&Hjertet. I dag er han direktør og overordnet ansvarlig for platformen. Han siger:

- Hjernen&Hjertets succes skyldes, at vi fra starten har bygget et system med fokus på den værdi, som systemet skaber for fagpersonalet. Den ledelsesinformation der findes i systemet, er et biprodukt af det pædagogiske arbejde, som sker via platformen.

94 af 98 kommuner bruger systemet

:

I dag benytter 94 ud af landets 98 danske kommuner Hjernen&Hjertet. Systemet er vokset til at indeholde over 20 forskellige strategiske og pædagogiske værktøjer, som alle giver mulighed for arbejde med børns udvikling.

50 konsulenter, udviklere og it-folk sidder på daglig basis og sikrer, at Hjernen&Hjertets digitale løsninger, skaber værdi i praksis når børn overgår fra et tilbud til et andet, når mistrivsel skal opspores tidligt eller når sproglig udvikling og motoriske kompetencer skal understøttes og udvikles i pædagogiske miljøer.

Faglighed i fokus

Alle moduler er udviklet i et samarbejde med forskningsmiljøer, ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner og også alle i tæt dialog med praksis. Derudover bidrager Hjernen&Hjertet som et strategisk værktøj til at hæve kvaliteten i den leverede offentlige service og samtidig kvalificerer samtalen mellem fagpersonale, forvaltning, forældre, børn og politikere omkring prioritering af ressourcer, servicemål og retning i udviklingen.

Hjernen&Hjertet krydser grænser

Hjernen&Hjertet har i de seneste år også bevæget sig uden for Danmark grænser. I 2019 tog 6 bydele i Oslo Hjernen&Hjertet i brug og i 2021, valgte det Grønlandske selvstyre også at tage platformen i brug.

Seneste har vi gjort Hjernen&Hjertet tilgængelig i Tyskland. Her vi vil i de kommende år bruge tid på at etablere os. Vi er ikke færdige med at vokse, og vil gennem de erfaringer vi får fra flere lande fortsætte med at forbedre og udvide de tilbud vores kunder har til rådighed. 

Vil du vide mere?

  • Thomas Hagen Holten

    Director SI