Webinarer og Netværksmøder

Ved at deltage i Hjernen&Hjertets netværksmøder og webinarer får du mulighed for at styrke din viden om platformen. Du kan også blive klogere på, hvordan Hjernen&Hjertets værktøjer anvendes og skaber værdi for dit arbejde som fagperson på dagtilbud, skole eller ved forvaltning.

Kommende webinarer og netværksmøder

:

Den 10. april - SprogTrappen 0-6,6 år

Den 16. april - Hjernen&Hjertets understøttelse af tilsyn – med fokus på daginstitutioner

Den 18. april - Hjernen&Hjertets understøttelse af tilsyn – med fokus på dagplejen

Den 24. april - Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud og skoler

Den 7. maj - Inddragelse af Barnets Perspektiv i dagtilbud

Den 15. maj - Høj Begavelse (netværksmøde)

Den 28. maj - Tværs (netværksmøde)

Du kan læse mere om vores webinar og netværksmøder herunder.

SprogTrappen 0-6,6 år

Gratis webinar for forvaltning, ledelse og fagpersoner, som arbejder med børns sproglige udvikling og har interesse for det sproglige læringsmiljø i dagtilbud.

På webinaret vil du blive introduceret til, hvordan du kan identificere både det enkelte barn og børnegruppens nærmeste sproglige udviklingszone og målrette den pædagogiske indsats og læringsmiljøet herefter.

På webinaret vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Formålet og metoden bag SprogTrappen.
 • SprogTrappen som et dynamisk progressionsværktøj, der i høj grad understøtter et helhedsorienteret blik på barnets sproglige udvikling.
 • Mulighederne i Pia Thomsens Handleunivers, hvor du kan finde inspiration og hjælp til hvordan du med udgangspunkt i data kan udvikle indsatser i praksis
 • Hvordan du i Hjernen&Hjertet kan omsætte resultater på individ- og gruppeniveau til at blive klogere på børns sproglig udvikling og udvikling af ‘erfaringstilbud’ i læringsmiljøet
 • Hjernen&Hjertets systemunderstøttelse af SprogTrappen 0-6,6 år

Hvis du er nysgerrig på at sikre en helhedsorienteret sproglig indsats i dit dagtilbud, så tag din kollega under armen og lyt med, når Hjernen&Hjertet dykker ned i SprogTrappen.  

Dato for webinaret:

Onsdag den 10. april kl. 15:00 – 16:00 - Tilmeldingslink

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinaret.

Hjernen&Hjertets understøttelse af tilsyn – med fokus på daginstitutioner

- Gratis webinar for pædagogiske medarbejdere, ledere og tilsynsførende/forvaltning, som er nysgerrige på en systemgennemgang af arbejdet med diverse tilsynsopgaver i Hjernen&Hjertet

På webinaret vil du blive introduceret til betydningen af tilsyn og dets rolle i at sikre kvaliteten i dagtilbud. Med Hjernen&Hjertet kan I understøtte jeres tilsynspraksis med udgangspunkt i EVA’s tredelte kvalitetsforståelse (strukturel-, proces- og resultatkvalitet). I kan inddrage forskellige perspektiver, indfange nuancer og understøtte et tilsyn, der går på at støtte, forbedre og spotte styrker.

Med dette webinar vil du blive klædt på til at anvende en stor del af Hjernen&Hjertets funktioner, der understøtter tilsynsarbejdet i daginstitutioner.

På webinaret vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Introduktion til Hjernen&Hjertets understøttelse af et lovbaseret tilsynskoncept samt EVA’s tredelte kvalitetsforståelse
 • Hvordan du som leder og tilsynsførende kan understøtte tilsynsmøder og -dialoger, herunder arbejdet med mødehåndtering, udviklings- og handleplaner i Hjernen&Hjertet
 • Hvordan du som fagperson og leder besvarer undersøgelser i Hjernen&Hjertet (Rammevilkår og Pædagogisk læringsmiljøvurdering)
 • Hvordan du som tilsynsførende/observatør besvarer Hjernen&Hjertets observationsredskab ’Observatørens evaluering’
 • Hvordan du som forvaltning/tilsynsførende kan opsætte, igangsætte og holde overblik over diverse tilsynsaktiviteter i Hjernen&Hjertets Tilsynsadministration
 • Erfaringsdeling fra andre kommuners tilsynsprocesser i daginstitutioner

Dato for webinaret:

Den 16. april kl. 09:30 – 10:30 - Tilmeldingslink

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinarerne.

Hjernen&Hjertets understøttelse af tilsyn – med fokus på dagplejen

- Gratis webinar for dagplejere, ledere og tilsynsførende/forvaltning, som er nysgerrige på en systemgennemgang af arbejdet med diverse tilsynsopgaver i Hjernen&Hjertet

På webinaret vil du blive introduceret til betydningen af tilsyn og dets rolle i at sikre kvaliteten i dagplejen. Med Hjernen&Hjertet kan I understøtte jeres tilsynspraksis med udgangspunkt i EVAs tredelte kvalitetsforståelse (strukturel-, proces- og resultatkvalitet). I kan inddrage forskellige perspektiver, indfange nuancer og understøtte et tilsyn, der går på at støtte, forbedre og spotte styrker.

Med dette webinar vil du blive klædt på til at anvende en stor del af Hjernen&Hjertets funktioner, der understøtter tilsynsarbejdet i dagplejen.

På webinaret vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Introduktion til Hjernen&Hjertets understøttelse af et lovbaseret tilsynskoncept samt EVA’s tredelte kvalitetsforståelse
 • Hvordan du som leder og tilsynsførende kan understøtte tilsynsmøder og -dialoger, herunder arbejdet med mødehåndtering, udviklings- og handleplaner i Hjernen&Hjertet
 • Hvordan du som dagplejer og leder besvarer undersøgelser i Hjernen&Hjertet (Rammevilkår og Pædagogisk læringsmiljøvurdering)
 • Hvordan du som tilsynsførende/observatør besvarer Hjernen&Hjertets observations- og evalueringsredskaber ’Observatørens evaluering’ og ’Miljø- og sikkerhedsvurdering’
 • Hvordan du som forvaltning/tilsynsførende kan opsætte, igangsætte og holde overblik over diverse tilsynsaktiviteter i Hjernen&Hjertets Tilsynsadministration
 • Erfaringsdeling fra andre kommuners tilsynsprocesser i dagplejen

Dato for webinaret:

Den 18. april kl. 16:00 – 17:00 - Tilmeldingslink

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinarerne.

Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud og skoler

- Gratis webinar for forvaltning, matematikvejledere og øvrige interesserede fagpersoner i dagtilbud og indskoling, særligt børnehaveklassen.

Sammen med Forlaget Pind og Bjerre vil du på webinaret vil du blive inspireret til, hvordan I kan opspore børns matematikvanskeligheder tidligt og understøtte arbejdet med matematisk opmærksomhed for børn i alderen 4-7 år.

På webinaret vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Legende og pædagogiske tilgange til arbejdet med matematisk opmærksomhed i dagtilbud og børnehaveklasse.
 • Få indblik i de konsekvenser matematikvanskeligheder kan have for børns faglige og sociale trivsel.
 • Hvordan I kan samarbejde på tværs af dagtilbud og skole om at give børn i matematikvanskeligheder den rette hjælp i tide, og derved sørge for at de kommer godt videre i skole, uddannelse og job.
 • Hjernen&Hjertets systemunderstøttelse af Matematisk opmærksomhed.
 • Introduktion til Hjernen&Hjertets samlede tilbud til arbejdet med børn og elevers matematik forudsætninger og kompetencer.

Datoer for webinaret:

Onsdag den 24. april kl. 15:00-16:00 Tilmeldingslink

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinarerne.

Inddragelse af Barnets Perspektiv i dagtilbud

- Gratis webinar for forvaltning, ledelse og fagpersoner på dagtilbudsområdet, som har interesse for inddragelse af Barnets perspektiv i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

På webinaret vil du få inspiration til, hvordan I kan inddrage børnenes perspektiver i børnehøjde og fra børnene selv få vigtig viden om, hvordan I kan arbejde med det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbud.

På webinaret vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Få inspiration til, hvordan I kan understøtte arbejdet med Det pædagogiske grundlags element ’Dannelse og børneperspektiv’ i den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Få et indblik i, hvordan børnenes oplevelse ofte kan udfordre de voksnes forståelse af hvad der er et godt børnemiljø.
 • Få inspiration til, hvordan inddragelsen af barnets perspektiv kan ske i øjenhøjde, så børnene ved, hvornår de har indflydelse på deres hverdag.
 • Få indblik i, hvordan I kan arbejde med Barnets perspektiv i både et trivsels- og tilsynsøjemed samt inspiration til, hvordan arbejdet med Barnets perspektiv kan skabe værdi for det enkelte barn, børnegruppen og på kommunalt plan.
 • Hjernen&Hjertets systemunderstøttelse af Barnets perspektiv.

Datoer for webinaret:

Tirsdag den 7. maj kl. 9:30 - 10:30 Tilmeldingslink

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinarerne.

Vil du vide mere?

 • Kristine Schou Eskildsen

  Consultant