Ressourcevurdering

Som led i kommunens arbejde med børn og unges trivsel gør Ressourcevurderingen det muligt at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af indikatorer fra Socialministeriets ICS-metode (Integrated Children's System).

Mere konkret og nuanceret dialog

:

Værktøjet Ressourcevurdering gør det overskueligt for dig, som er tæt på barnet i hverdagen, at nuancere og dokumentere en bekymring omkring et barns trivsel og udvikling.

Formålet med Ressourcevurdering er at opnå viden om hvilke forhold omkring barnet, der har betydning (dvs. er en ressource eller en udfordring) ift. dets trivsel og udvikling og kan anvendes i sundhedspleje, på dagtilbud og skole.

child pulling his tongue out and playing

Understøtter det tværfaglig samarbejde

Metoden gør det enkelt for fagpersoner at beskrive bekymringer gennem et fælles sprog, som anvendes når flere fagligheder skal samarbejde om barnet. Et fælles sprog skaber en bred forståelse for barnets situation og Ressourcevurderingen bruger et sprog, som går igen:

 • Til tværfaglige møder
 • Til forberedelse af sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS
 • Til underretninger og visitationer til fx PPR, støttekorps eller lignende
 • Når der gennemføres en § 50-undersøgelse.

Ressourcer og bekymringer registreres på en struktureret måde, der følger systematikken i ICS, og som understøtter det socialpædagogiske arbejde ud fra SOS-metoden.

Profilen, som udarbejdes, understøtter og målretter samtalen i det tværfaglige samarbejde omkring barnet, men kan også benyttes som en del af det interne arbejde med børn i sundhedsplejen, i dagtilbud og på skoleområdet, som har brug for ekstra støtte.

Holistisk tilgang til barnet

:

I Ressourcevurderingen vurderer fagpersonalet de ressourcer og bekymringer, som har betydning for barnets udvikling og trivsel indenfor temaerne:

 • Udvikling og adfærd
 • Fritidsforhold og venskab
 • Læring
 • Sundhedsforhold 
 • Familieforhold og forældrerelationer

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at alt viden er samlet ét sted. Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Kort om Ressourcevurdering

:
 • Formål: At handle på og konkretisere bekymringer for et barns udvikling og trivsel samt at effektivisere og forbedre kommunale processer.
 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.
 • Udfyldes af: Fagpersonale som omgås barnet i hverdagen.
 • Baggrund: Udviklet med udgangspunkt i Socialministeriets ICS-trekant, hvor 2 ud af 3 sider inddrages. 

Læs mere om andre relvante moduler

 • Dialog

  Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • TOPI

  Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

 • ADBB-Metoden

  Til understøttelse af kommunernes arbejde med ADBB-metoden (Alarm Distress BaBy Scale) har Hjernen&Hjertet udviklet en integration til sundhedsplejens journalsystem NOVAX, som gør det muligt at koble sundhedsplejens resultater fra ADBB-metoden til barnet i Hjernen&Hjertet.

Vil du vide mere?

 • Kristine Schou Eskildsen

  Senior Consultant