|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skole

Hjernen&Hjertet – Skole understøtter en lang række af de aktiviteter og processer, der danner grundlaget for et sammenhængende arbejde med læring og trivsel samt udvikling og dokumentation af kvalitet i grundskolen. Med udgangspunkt i praksis, faglig viden om kvalitet og udvikling samt lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentation bindes praksisværktøjer på effektiv vis sammen med behovet for kommunal opfølgning.

 
 
Hjernen&Hjertet – Skole består af en række moduler, som kan benyttes hver for sig eller som én samlet platform for kommunernes arbejde med læring og trivsel samt udvikling og dokumentation af kvalitet i grundskolen:
  • Rambøll Kvalitetsplatform
  • Rambøll Sundhed og Trivsel
  • Rambøll Sprog
  • Rambøll Alsidig Udvikling
  • Rambøll Brugerundersøgelser

Gennem ovenstående moduler, der gør arbejdet med elevplaner, kvalitetsrapporter, sprogvurderinger, trivselsmålinger samt elevernes sundhed lettere, skabes en rød tråd i udviklingen af kvalitet på tværs af skoleområdet.

KVALITETSPLATFORM
Rambøll Kvalitetsplatform sikrer, at kommunerne dokumenterer skolernes kvalitet og udvikling efter gældende lovgivning på skoleområdet. Lovgivningen stiller krav til, at dokumentation af kvaliteten af kommunens skoler skal være synlig og tilgængelig for forældre, pædagoger, ledere og bestyrelse. Rambøll Kvalitetsplatform skaber sammenhæng og bidrager med smarte og effektive arbejdsprocesser i arbejdet med kvalitet og dialog på skoleområdet.

SUNDHED OG TRIVSEL
Rambøll Sundhed og Trivsel understøtter de nationale trivselsmålinger, herunder undervisningsmiljøvurdering samt de sundhedsorienterede samtaler. På baggrund af elevernes besvarelser gøres de fagprofessionelle automatisk opmærksomme på de børn, hvis besvarelse giver anledning til bekymring. Det sikrer en tidlig indsats med mulighed for at fastholde handleplaner direkte i systemet. Rambøll Sundhed og Trivsel spiller helt tæt sammen med Rambølls trivsels- og opsporingsværktøj på dagtilbudsområdet – Rambøll TOPI.

SPROGVURDERING
Rambøll Sprog er et værktøj, der gør det intuitivt og brugervenligt at udarbejde og arbejde med de lovpligtige sprogvurderingstest og børnenes sproglige udvikling i skolen. Det er fundamentalt for et barns personlige og sociale udvikling, at barnet er i stand til at bruge sproget til at kommunikere og give udtryk for egne behov, følelser og holdninger.

ALSIDIG UDVIKLING
Med Rambøll Alsidig Udvikling understøttes barnets overgang med udgangspunkt i dets robusthed og forandringsparathed. Modulet hjælper endvidere pædagoger og lærere med at sammensætte grupper, hold eller klasser samt planlægge aktiviteter og læringsforløb. God overgang mellem dagtilbud og skole har stor betydning for elevernes udvikling, læring og trivsel i indskolingen.

BRUGERUNDERSØGELSER
Offentlige organisationer er ofte i en situation, hvor brugernes ris eller ros kun kommer til udtryk i personlig kommunikation eller konkrete klager, der ikke oparbejdes systematisk i organisationen. Når generelle tendenser i holdninger, forventninger og ønsker hos brugergruppen som helhed ønskes afdækket, er brugerundersøgelser et uundværligt redskab, da det stiller skarpt på lige netop disse områder. På den måde gøres det muligt at give de gode erfaringer videre og samtidig sætte ind, der hvor kvaliteten bør forbedres.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll