Hjernen&Hjertet - Skole:

Få indsigt i sundhed og trivsel på skolen

Hjernen&Hjertet - Skole:

Sæt fokus på sprog med dataunderstøttelse

Hjernen&Hjertet - Skole:

Effektiv opfølgning gennem opdateret viden

 

En effektiv vej til udvikling af skolen

På skoleområdet understøtter Hjernen&Hjertet aktiviteter og processer, der danner grundlaget for et sammenhængende arbejde med læring, trivsel, udvikling og dokumentation af kvalitet i grundskolen.

Med udgangspunkt i praksis, faglig viden om kvalitet og udvikling samt lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentation bindes praksisværktøjer på effektiv vis sammen med behovet for kommunal opfølgning.

Læs mere om vores moduler til Hjernen&Hjertet Skole

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Matematikvurdering 0. klasse

Matematikvurdering 0. klasse fra Dansk Psykologisk Forlag giver adgang til at arbejde systematisk med børns matematiske og logiske færdigheder i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Læs mere om Matematikvurdering 0. klasse

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Motorik

Med værktøjet Motorik er det muligt at understøtte og målrette kommunens arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer i pædagogisk praksis.

Læs mere om Motorik

TOPI

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er modulet TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

Læs mere om TOPI
Se flere

Ressourcevurdering

Som et led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel er Ressourcevurderingen en mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Læs mere om Ressourcevurdering

Den gode overgang

I arbejdet med den gode overgang kan I anvende værktøjet Overgangsbeskrivelsen, som understøtter arbejdet med barnets overgange og styrker samarbejdet på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og forældre.

Læs mere om Den gode overgang

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration
 
Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Løsninger tilpasset jeres behov

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige muduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.

Sammenhæng på tværs

Hjernen&Hjertet er en samlet it-platform, hvor både sundhedspleje, dagtilbud, skole og forvaltning sammen kan skabe et solidt vidensgrundlag om børn og elevers trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Viden opbygges gennem fagpersoners brug af systemets forskellige moduler, og forældre og børn kan inddrages efter ønske.  

Læs mere om hvad Hjernen&Hjertet kan tilbyde til:

Møte i Oslo

Undervisning og gratis netværksmøder

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

> Læs mere om undervisningsmulighederne her

Gratis netværksmøder og webinarer
Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere GRATIS netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet. 

> Se mere om de kommende netværksmøder og webinarer

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Ring eller skriv til Thomas og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.