Hjernen&Hjertet - Skole:

Få indsigt i sundhed og trivsel på skolen

Hjernen&Hjertet - Skole:

Sæt fokus på sprog med dataunderstøttelse

Hjernen&Hjertet - Skole:

Effektiv opfølgning gennem opdateret viden

 

En effektiv vej til udvikling af skolen

På skoleområdet understøtter Hjernen&Hjertet aktiviteter og processer, der danner grundlaget for et sammenhængende arbejde med læring, trivsel, udvikling og dokumentation af kvalitet i grundskolen.

Med udgangspunkt i praksis, faglig viden om kvalitet og udvikling samt lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentation bindes praksisværktøjer på effektiv vis sammen med behovet for kommunal opfølgning.

Indsamling af samtykke ved COVID-19 podning

Skal Hjernen&Hjertet hjælpe din kommune med at registrere samtykke til podning, når de store elever vender tilbage til skole? 

Hjernen&Hjertet kan bistå kommunerne i arbejdet med indsamling af samtykkerklæringer, samt registeringsmuligheder og fastholdelse af overblik over registreringer, som knytter sig til podningsarbejdet.

Flere kommuner har allerede henvendt sig, skal vi hjælpe jer som de næste?

Hør nærmere ved at kontakte os på tlf.: 5161 7943

Læs mere om vores moduler til Hjernen&Hjertet Skole

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Motorik

Med værktøjet Motorik er det muligt at understøtte og målrette kommunens arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer i pædagogisk praksis.

Læs mere om Motorik

TOPI

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er modulet TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

Læs mere om TOPI

Ressourcevurdering

Som et led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel er Ressourcevurderingen en mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Læs mere om Ressourcevurdering
Se flere

Den gode overgang

I arbejdet med den gode overgang kan I anvende værktøjet Overgangsbeskrivelsen, som understøtter arbejdet med barnets overgange og styrker samarbejdet på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og forældre.

Læs mere om Den gode overgang

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

RoS/Tests - Matematiske færdigheder

Med Hjernen&Hjertets digitale understøttelse er det muligt for skoler at indtaste og samle resultater fra Pind & Bjerres RoS/Tests til identifikation af elever i risiko for at udvikle matematiske vanskeligheder.

Læs mere om RoS/Tests

DVO-testen

Med Hjernen&Hjertets digitale understøttelse bliver det muligt at indtaste og samle resultater for DVO-testen fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed til identifikation af elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder.

Læs mere om DVO-testen

Meddelelsesbogen

Hjernen&Hjertet tilbyder en digital understøttelse af meddelelsesbog på skoleområdet, som et led i skolernes løbende dialoger og samarbejde med elever og forældre.

Læs mere om Meddelelsesbogen

Tværs

Tværsplatformen understøtter det tværfaglige samarbejde omkring barnet. Med Tværs er det muligt at samle al information og materiale fra forskellige interessenter ét og samme sted og således skabe en koordineret indsats omkring barnets situation.

Læs mere om Tværs
 

Indsatser mod skolefravær

Skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs læring og trivsel. Det gælder særligt for elever med langtidsfravær, hvor årsagen til fraværet ofte skal findes i komplekse problemstillinger. Forskningen peger på, at det er afgørende, at fravær ses som et resultat af elevens udfordringer og ikke som selve udfordringen. Med afsæt i erfaringer fra kommuner og skoler stiller denne artikel skarpt på, hvordan indsatsen mod fravær på skolen kan styrkes.

I Hjernen&Hjertet er det muligt at indhente og registrere fraværsdata direkte i systemet, så data kan ses i sammenhæng med elevens øvrige vurderinger fra Hjernen&Hjertet. Læs de tre råd til stærkere indsatser mod skolefravær her.

> Læs artiklen her 

 

 
Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Løsninger tilpasset jeres behov

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige moduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.
Møte i Oslo

Undervisning og gratis netværksmøder

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

> Læs mere om undervisningsmulighederne her

Gratis netværksmøder og webinarer
Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere GRATIS netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet. 

> Se mere om de kommende netværksmøder og webinarer

Frederik Smedegaard

Consultant

T: +45 5161 0074

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Smedegaard.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Ring eller skriv til Frederik og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.