Screening og identifikation af elever med vanskeligheder

DVO-testen er en test til identifikation af elever i risiko for at udvikle svære dyslektiske vanskeligheder. Testen består af en screening, som kan laves på hele klassen samt en individuel test til de elever, der falder indenfor risikogruppen.
Derudover kan der i systemet foretages en opfølgende test et års tid senere. På denne måde sker der en kontinuerlig opfølgning på elevens vanskeligheder.

DVO-testen er udviklet til brug i starten af 3. klasse og igen i slutningen af 3. klasse og består af fire deltests:

  • Nonordsstavning
  • Højtlæsning af rigtige ord
  • Højtlæsning af nonord
  • Fonologisk subtraktion.

Et sikkert valg

Hjernen&Hjertet tilbyder en løsning, hvor data indtastes og opbevares sikkert i it-systemet Hjernen&Hjertet. Det hjælper kommunen med at leve op til kravene for dataopbevaring ligesom det bliver nemmere for fagpersonalet at få et overblik over elevernes data.

På den enkelte klasse vil der være mulighed for at indtaste klassens resultat af DVO-testen, uanset om den gennemføres kun som screening, eller om alle dele af testbatteriet benyttes. 

Opfølgning og overlevering af eleverne

Efter screeningen bliver eleverne automatisk inddelt i kategorierne ”Risiko for dyslektiske vanskeligheder” eller ”Ingen risiko for dyslektiske vanskeligheder” i systemet. Som opfølgning eller uddybning af resultaterne kan det resterende testbatteri benyttes, og indsatser omkring eleven kan dokumenteres via Hjernen&Hjertets værktøj ”Fokuspunkter”.

En fokuseret og dokumenteret indsats i Hjernen&Hjertets system vil tilmed gøre det nemmere at overlevere viden om eleven ved skoleskift eller internt mellem fagpersoner på skolen.
 
Fakta om modulet

Kort om DVO-testen

  • Formål: Identifikation af elever i risiko for at udvikle svære dyslektiske vanskeligheder.

  • Målrettet: Elever i 2.-3. klasse.

  • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen.

  • Baggrund: Udviklet af Elisabeth Arnbak og Ina Borstrøm for Dansk Videnscenter for Ordblindhed på baggrund af screening af ca. 1000 elever.

Læs mere om andre relevante moduler

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

RoS/Tests - Matematiske færdigheder

Med Hjernen&Hjertets digitale understøttelse er det muligt for skoler at indtaste og samle resultater fra Pind & Bjerres RoS/Tests til identifikation af elever i risiko for at udvikle matematiske vanskeligheder.

Læs mere om RoS/Tests

Frederik Smedegaard

Consultant

T: +45 5161 0074

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om DVO-testen eller Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Smedegaard. Frederik har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.