Følg den Skriftsproglige udvikling

Skriftsproglig udvikling er et standardiseret prøvemateriale, der dækker hele spektret fra bogstavkendskab til stavning og læsning i 0.-8. klasse.

Med prøvesystemet kan man bruge ordlæseprøverne, hvis man vil koncentrere sig om elevernes afkodning, eller prøverne til sætnings- og tekstlæsning, hvis man vil afdække elevernes læseforståelse.

Skriftsproglig udvikling består af prøveserierne "Skriftsproglig udvikling – fra 5 til 12 år" og "Skriftsproglig udvikling – fra 12 år" med en række prøvetyper herunder. Hjernen&Hjertet integrerer til samtlige digitale versioner af prøverne.

 

Få indblik i matematiske færdigheder

MAT 1-9 giver mulighed for at undersøge, om eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for hovedområderne Tal og algebra, Geometri og måling og Statistik og sandsynlighed.

MAT-prøverne er lærebogsuafhængige og udfærdiget i forhold til indholdsområderne i Forenklede Fælles Mål. 

 

Sammenhæng med Hjernen&Hjertet

I Hjernen&Hjertet fremstilles data både for den enkelte lærer i klasserapporter, men kan også tilgås i Hjernen&Hjertets Kvalitetsplatform.

Her kan data fra Hogrefe spille dynamisk sammen med det øvrige data fra Hjernen&Hjertet, såsom elevmæssige baggrundsforhold eller sprogvurderingsresultater.

Fakta om modulet

Kort om Hogrefe

  • Formål: At kunne følge elevernes faglige progression på det skriftsproglige og matematiske område fra start til slut af et skoleforløb.

  • Målrettet: Børn i alderen 6-16 år.

  • Udfyldes af: Eleverne selv i Hogrefes testsystem.

  • Baggrund: Skriftsproglig udvikling er forfattet af Lene Møller, cand.pæd. og forfatter til adskillige læseprøver og danskbogssystemer og Holger Juul, ph.d. i sprogvidenskab og lektor ved Center for Læseforskning, Københavns Universitet. MAT-prøverne er forfattet af Inger-Lise Heinze, Rasmus Ulsøe Kær og Poul Erik Jensen, og indsatsgrupperne baserer sig på et normstudie med 1.983 elevbesvarelser.   

Læs mere om andre relevante moduler

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

DVO-testen

Med Hjernen&Hjertets digitale understøttelse bliver det muligt at indtaste og samle resultater for DVO-testen fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed til identifikation af elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder.

Læs mere om DVO-testen

Frederik Smedegaard

Consultant

T: +45 5161 0074

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hogrefe eller Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Smedegaard. Frederik har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.