Dialog mellem fagperson, elev og forældre

Folkeskoleforligskredsen indgik i oktober en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, og et lovforslag om at afskaffes elevplaner og erstattes denne med meddelelsesbogen blev i juni 2022 vedtaget.

Hjernen&Hjertet har med udgangspunkt i lovforslaget udviklet en digital Meddelelsesbog som opfylder alle lovpligtige krav med anvendelse fra 0-9 klasse. Værktøjet udgør en simpel og overskuelig model for en meddelelsesbog, som understøtter samarbejdet mellem fagperson(er), elev og forældre om konkrete fokuspunkter for elevens alsidige såvel som faglige udvikling. Den kan endvidere udvides for elever med særlige udfordringer eller fokusområder og danner fundamentet for den løbende dialog. 

Al relevant viden samlet ét sted

Meddelelsesbogen kan gøres tilgængelig for både forældre og elev, således den er tilgængelig og danner fundamentet for den løbende dialog.

Meddelelsesbogen skal ifølge lovforslaget bruges regelmæssigt og mindst én gang om årethvortil den skal være tilgængelig for forældre og elev i det fortløbende samarbejde om elevens læring og trivsel.

 • Værktøjet rummer mulighed for at nedfælde væsentlige fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling.
 • I 0. klasse indgår sprog og matematisk opmærksomhed.
 • I 1. til 9. klasse indgår fagene dansk og matematik.
 • Fra 7. - 9. klasse indgår “Overvejelser om uddannelse”.
 • Der er mulighed for at inddrage resultater og vurderinger fra elevens side direkte til Meddelelsesbogen.
 • Meddelelsesbogen kan trækkes som en samlet rapport og det er muligt at dele den med eleven via Elevportalen og forældre via Forældreportalen, så elev/forældre hele tiden har en opdateret version tilgængelig.
 • Der kan vedhæftes relevant materiale, for eksempel test udført på papir, observationer og billeder.
 • Mulighed for automatisk journalisering til kommunens ESDH-system.
 • Sikker opbevaring i Hjernen&Hjertet.

Gør samarbejde nemt

Meddelelsesbogen gør det muligt for flere parter at samarbejde og understøtter et dynamisk arbejde med og omkring eleven.

 • Skolen: Får et overblik over elevernes handleplaner og faglige og sociale trivsel.

 • Lærerteamet: Har mulighed for vidensdeling om det enkelte barn.

 • Forældre: Får nemt tilsendt materiale igennem Forældreportalen, hvor de har mulighed for at kommentere.

 • Eleven: Er i løbende dialog og samarbejde med læreren, og kan tilgå materialet i Elevportalen

 
Fakta om modulet

Kort om Meddelelsesbogen

 • Formål: At understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole, så der er et fælles sigte for elevens læring og trivsel. 

 • Målrettet: Elever i 0. - 9. klasse.

 • Udfyldes af: Primært fagpersonale i samarbejde med elev og forældre.

 • Baggrund: Meddelelsesbogen udspringer sig af lovgivningen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem, som bygger på en politiske aftale, der er blevet til i samarbejde med partnerskabet ”Sammen om skolen”. Herunder er Elevplanerne afskaffet, hvor Meddelelsesbogen træder i dets sted.

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Ressourcevurdering

Som et led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel er Ressourcevurderingen en mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Læs mere om Ressourcevurdering

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Meddelelsesbogen, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen.

Har du brug for hjælp?

Vores support sidder klar til at hjælpe dig med dine tekniske udfordringer. Du kan kontakte supporten ved at trykke HER, hvor du også finder vores "Ofte stillede spørgsmål", som hurtigt kan hjælpe dig videre.