Enkelt og systematisk

Motorik er et enkelt og systematisk redskab, som hjælper og vejleder det pædagogiske personale til at foretage kvalificerede vurderinger af barnets motoriske kompetencer. Samtidig understøtter redskabet tilrettelæggelsen af den pædagogiske indsats i praksis.

Vurderingen tager udgangspunkt i en række spørgsmål udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden om børns motoriske udvikling.

Spørgsmålene er fordelt på fem betydningsfulde tematikker. De omhandler grundbevægelser, opdelt i fin- og grovmotorik, og de tre primære sanser; muskel-ledsansen, labyrintsansen og følesansen. Derudover vurderes barnets bevægelsesglæde.

Giver overblik til praksis

Motorikredskabet kan anvendes som fagligt refleksionsværktøj for det pædagogiske personale. Arbejdet med redskabet giver overblik og klarhed over det enkelte barn samt børnegruppens kompetencer og udviklingsmuligheder.

Barnets og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf, som både giver et godt overblik og dokumenterer udviklingen over tid.

Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem børnegruppens kompetencer og det pædagogisk lege- og læringsmiljø.

Opfølgning og handling

Rambøll Motorik kan anvendes løbende i den daglige praksis, og gennem handleanvisninger og let omsættelige aktivitetskort, er det muligt at målrette pædagogiske indsatser.

Mål og aftaler kan fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter, noter og overgangsbeskrivelse”, som sikrer at alt viden - også historisk - er samlet ét sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Motorik

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med børns motoriske udvikling i praksis.

  • Målrettet: Børn i alderen 0 til 8 år i dagtilbud og skole.

  • Udfyldes af: Fagpersonale i dagtilbud og skole.

  • Baggrund: Udviklet i samarbejde med fysioterapeut, Nanna Tøttrup Johansen fra IKH, Region Midt., Aarhus og Gentofte Kommune.

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Motorik eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.