Identifikation og arbejdsgang

Ordblinderisikotesten er en test til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.

Ordblinderisikotesten kan anvendes i slutningen af børnehaveklassen, i midten af 1. klasse og i slutningen af 1. klasse. Ordblinderisikotesten er udviklet til brug af læsevejledere.

I dag kan skolerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside downloade testmaterialer, og et Excel-ark til indtastning af elevens resultater. Arket beregner herefter, hvorvidt den pågældende elev er i risikozonen for ordblindhed. Materialet er understøttet i Hjernen&Hjertet, og gør det let, at få et overblik og identificere børn i risikogruppen.

Et sikkert valg

Hjernen&Hjertet tilbyder en løsning, hvor data indtastes og opbevares sikkert i it-systemet Hjernen&Hjertet.

På den enkelte klasse vil der være mulighed for at indtaste klassens resultat af Ordblinderisikotesten, uanset om den gennemføres i slutningen af 0. klasse, midten af 1. klasse eller slutningen af 1. klasse. 

Samarbejde med ministeriet

Rapporteringen af resultaterne vil som standard blive afrapporteret på elev-, klasse- og skoleniveau i PDF-format. Ønsker skolen og kommunen at tilgå de aggregerede resultater i mere dynamisk format, er dette muligt gennem Hjernen&Hjertets Kvalitetsplatform.

Det er aftalt mellem BUVM og Rambøll, at Rambøll kun understøtter EXCEL-arket samt lægger links til vejledning ind i systemet.

Selve testmaterialet forefindes fortsat kun hos BUVM. Ønsker skolen adgang til testen, skal BUVM kontaktes. Det kan gøres på ordblinderisikotest@uvm.dk.

 
Fakta om modulet

Kort om Ordblinderisikotesten

  • Formål: At identificere børn i risikozonen for at udvikle ordblindhed så tidligt som muligt.

  • Målrettet: Børn i alderen 6-8 år.

  • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen.

  • Baggrund: Udarbejdet af Center for Læseforskning ved Københavns Universitet. Undersøgelsen blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet af Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

SprogTrappen

Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Læs mere om SprogTrappen

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

Frederik Smedegaard

Consultant

T: +45 5161 0074

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Ordblinderisikotesten eller Hjernen&Hjertets tilbud til skole, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Smedegaard. Frederik har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.