|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprogvurdering

Sproget er af stor betydning for barnets personlige og sociale udvikling og et vigtigt kommunikationsmiddel i barnets kontakt med omverdenen. Undersøgelser viser, at mellem 4 og 19 pct. af børn i dagtilbudsalderen (afhængigt af definition og evalueringsmetode) har sproglige udfordringer og forskning peger ydermere på, at antallet af børn med utilstrækkelige sproglige kompetencer er stigende. (Børne- og Socialministeriet, 2017).

 
 

Sprogvurdering 3-6 er udviklet af Børne-og Socialministeriet og er en videreudvikling af Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Materialet kan anvendes til alle aldersgrupper i børnehaven og i børnehaveklassen.

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder.

De Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder afdækkes ved at undersøge følgende områder:

  • Produktivt ordforråd
  • Sprogforståelse
  • Kommunikative færdigheder
  • Lydlig opmærksomhed
  • Bogstavkendskab
  • Skriftsprogskoncepter

Sprogvurdering 3-6 er ét sammenhængende materiale, hvor fire af deltestene anvendes til alle aldersgrupper, hvilket gør det muligt, at følge op på, indsatsens effekt indenfor udvalgte områder.

Det enkelte barns profil indeholder to opsummerede scorer i forhold til Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder, som er vigtige for barnets sproglige udvikling og læring. Derudover indeholder profilen også en scorer for hver deltest, som er med til at nuancere styrker og udfordringer i forhold til barnets sprogudvikling. På baggrund af disse detaljerede resultater kan fagpersoner få den nødvendige viden om barnets sproglige formåen til efterfølgende at etablere konkrete pædagogiske indsatser.

De enkelte scorer afgør hvilke indsatsgrupper barnet placeres i og er som følgende:

  • Generel indsats
  • Fokuseret indsats
  • Særlig indsats

Sprogvurderingsmaterialet har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer. Sprogvurderingen gennemføres som en individuel test i dagtilbuddet. I børnehaveklassen kan sprogvurderingen både gennemføres som en individuel test og en klassetest.

Fra den 26. oktober 2017 kan landets kommuner vælge at overgå fra materialet Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen (2011) til Sprogvurdering 3-6 (2017).

Kontakt den kommunale tovholder i kommunen, for at høre hvornår netop din kommune overgår til Sprogvurdering 3-6 (2017).

Sprog Workflow

Kontakt

Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll