Sammenhængende materiale

Sprogvurdering giver fagpersonalet på dagtilbud og i børnehaveklassen et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, som grundlag for at understøtte barnets sprogtilegnelse og målrette systematiske pædagogiske indsatser.

Materialet kan anvendes til alle aldersgrupper i børnehaven og i børnehaveklassen. Sprogvurdering 3-6 er ét sammenhængende materiale, hvor flere deltests går igen på tværs af aldersgrupper. Det gør det muligt at følge op på indsatsens effekt indenfor udvalgte områder.

Færdigheder afdækkes

Med Sprogvurdering 3-6 år afdækkes børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder.

Afdækningen sker ved at undersøge det produktive ordforråd, sprogforståelse, kommunikative færdigheder, lydlig opmærksomhed, bogstavkendskab og skriftsprogskoncepter.

Simpel fremgangsmåde

Sprogvurderingen gennemføres som en individuel test i dagtilbuddet. I børnehaveklassen kan sprogvurderingen både gennemføres som en individuel test og som klassetest.

Som understøttelse til en videre indsats er det i Hjernen&Hjertet muligt at fastsætte og beskrive aftaler og mål gennem værktøjet ”Fokuspunkter, noter og overgangsbeskrivelse”.

Systemet tilbyder automatisk advisering for opfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Sprogvurdering

  • Formål: At understøtte fagpersonalets arbejde med børns sproglige udvikling.

  • Målrettet: Børn i alderen 3-6 år.

  • Udfyldes af: Fagpersoner i dagtilbud og skole.

  • Baggrund: Sprogvurdering 3-6 (2017) er udviklet af Børne-og Socialministeriet og er en videreudvikling af Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen.

Sprogvurdering er bl.a. baseret på forskningsmateriale fra TrygFondens Børneforskningscenter m.fl., og Hjernen&Hjertets samarbejdspartnere Sprogin og Sprogklar underviser i modulet. Læs mere om vores samarbejdspartnere her.

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

SprogTrappen

Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Læs mere om SprogTrappen

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Malene K. Andersen

Konsulent

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til Sprogvurdering eller dagtilbudsområdet generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene K. Andersen. Malene har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.

Har du brug for hjælp?

Vores support sidder klar til at hjælpe dig med dine tekniske udfordringer.

Vi sidder klar ved telefon og mail på alle hverdage fra kl. 8.30 til kl. 16.00

Tlf.: 5161 7943

Mail: hjernenhjertet@ramboll.com