Hjernen&Hjertet - Sundhedspleje:

Digitale løsninger på tværs af tilbud

Hjernen&Hjertet - Sundhedspleje:

Sikrer opfølgning og kvalitet

Hjernen&Hjertet - Sundhedspleje:

Gør det nemt at involvere forældrene

 

Sammenhæng mellem tilbud

Hjernen&Hjertet hjælper sundhedsplejen, dagtilbud, skole og forvaltning med at skabe sammenhæng og kvalitet i arbejdet med børnenes trivsel, læring og udvikling. Med adgang til Hjernen&Hjertet er det nemt at skabe struktur og overblik over det enkelte barn på flere niveauer.

Målet med Hjernen&Hjertet er at opnå det bedst mulige grundlag for at styrke børns trivsel, læring og udvikling. Gennem fagrettede redskaber til sundhedsplejen er det muligt at arbejde struktureret med det enkelte barn, og samtidig gør systemet det let at inddrage forældrene, dels for at styrke forældresamarbejdet og dels for at opnå et helhedsorienteret billede af barnet.

Med afprøvede og sikre digitale løsninger bidrager Hjernen&Hjertet med at skabe kvalitet for sundhedsplejen ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for den løbende refleksion og dialog på flere niveauer.

Læs mere om Hjernen&Hjertets moduler målrettet sundhedsplejen

Hjernen&Hjertet består af en række moduler, der kan benyttes hver for sig eller som en samlet model for kommunens arbejde med dokumentation og udvikling af kvalitet. Læs mere om de forskellige moduler ved at klikke på dem herunder.

TOPI

TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Ressourcevurdering

Som led i kommunens understøttelse af børn og unges trivsel tilbyder Hjernen&Hjertet et målrettet værktøj, Ressourcevurderingen, hvor det er muligt at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

ADBB-metoden

Hjernen&Hjertet har udviklet en integration til sundhedsplejens journalsystem NOVAX, som gør det muligt at koble sundhedsplejens resultater fra ADBB- metoden (Alarm Distress BaBy Scale) til barnet i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om ADBB-metoden

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Den gode overgang

Som led i arbejdet med den gode overgang mellem kommunens tilbud er det muligt at anvende værktøjet Overgangsbeskrivelse, som understøtter overgangen og samarbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud, skole og forældre.

Læs mere om Den gode overgang
 

Sikker behandling af persondata

De indsigter og den viden, der kan skabes via Hjernen&Hjertet, bliver ikke bedre end de informationer, der kommer ind i systemet. Derfor er det også afgørende at både børn, unge, forældre og fagpersoner, som leverer data til systemet, er trygge ved den behandling af persondata, som sker i Hjernen&Hjertet.

Hjernen&Hjertet bygger på en it-platform, som er sikret efter alle kunstens regler. Så data er i gode hænder hos Hjernen&Hjertet.

Men hvordan er det lige med jeres ansvar ift. persondata, GDPR og brugen af et it-system som Hjernen&Hjertet? Det kan du læse mere om ved at klikke på linket her:

> Læs hvordan persondata skal behandles

Sammenhæng på tværs

Hjernen&Hjertet er en samlet it-platform, hvor både sundhedspleje, dagtilbud, skole og forvaltning sammen kan skabe et solidt vidensgrundlag om børnenes trivsel, læring og udvikling.

Viden opbygges gennem fagpersoners brug af systemets forskellige moduler, og forældre kan inddrages efter ønske. 

Klik og læs mere om hvad Hjernen&Hjertet kan tilbyde til:

Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Løsninger tilpasset jeres behov

Hjernen&Hjertets moduler og værktøjer kan anvendes enkeltvis, men de skaber endnu større værdi, når de benyttes som et sammenhængende kvalitetssystem. Resultater fra forskellige muduler bidrager med viden om forskellige aspekter af det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske miljø. Det giver bred viden og dyb indsigt på flere niveauer.

Nogle moduler dækker flere kompetence- og udviklingsområder, fx modulet Dialog, hvor man overordnet arbejder med de seks læreplanstemaer. I den modsatte ende har vi moduler som Sprogvurdering og Motorik, som begge er eksempler på moduler, der går i dybden med et enkelt tema fra læreplanen.

Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets moduler ses i figuren på billedet.

Malene Ehlers

Konsulent

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Ring eller skriv til Malene og lad os sammen tage en uforpligtende dialog.