Tidlig opsporing og indsats (TOPI)

Modulet TOPI (Tidlig opsporing og indsats) er en it-understøttet udgave af Socialstyrelsens model ’Opkvalificering af den tidlige indsats i kommunerne’. Værktøjet styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling.
Gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel bliver det muligt at arbejde med en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Metode med stor effekt

:

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren. TOPI bygger både på fagpersonalets individuelle og fælles vurderinger og strukturerer den fælles dialog om børnenes trivsel.

Når en vurdering i TOPI giver anledning til en bekymring, kan denne bekymring konkretiseres og nuanceres direkte i systemet.

Simpel fremgangsmåde

TOPI er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole. TOPI er et simpelt og brugervenligt værktøj, som sikrer systematisk arbejde med den tidlige og forbyggende indsats.

To gange årligt vurderes og inddeles børnenes trivsel i:

 • Grøn - barn i trivsel
 • Gul - barn hvis trivsel giver anledning til bekymring
 • Rød - barn hvis trivsel giver anledning til stærk bekymring

Til hver position eksisterer definerede kriterier, som det enkelte barn betragtes fra ud. Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretager en individuel vurdering.

Dialog, opfølgning og handling

:

På baggrund af vurderingerne mødes fagpersonerne til en dialog om en endelig fælles vurdering af barnet. Til alle vurderinger er det muligt at knytte en kort kommentar som begrundelse for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk set både på individ-, område- og kommuneniveau.

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at al viden om det enkelte barn er samlet et sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Kort om TOPI

:
 • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing.
 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år i sundhedsplejen, på dagtilbud og i skole.
 • Udfyldes af: Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud eller skole.
 • Baggrund: TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Læs mere om andre relevante moduler

 • Ressourcevurdering

  Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

  child pulling his tongue out and playing
 • Dialog

  Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

 • Sprogvurdering

  Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Vil du vide mere?

 • Kristine Schou Eskildsen

  Senior Consultant